Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Insolvenční správce

Insolvenční správce je osoba, která je jedním ze subjektů insolvenčního řízení. Jedná se o fyzickou osobu, případně o veřejnou obchodní společnost, která splní zákonem dané podmínky a získá tak povolení k provozování této činnosti. Mezi podmínky, co musí insolvenční správce splnit, patří například jeho bezúhonnost. Dále by měl mít tzv. kvalifikační předpoklady. Což znamená, že musí splnit určité vzdělání, praxi či zkoušky.  

 

Jak se stát insolvenčním správcem  

Insolvenčního správce ustanovuje do jeho funkce insolvenční soud. Ten si vybere ze seznamu správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. V případě závažných důvodů může tuto činnost odmítnout. Pokud mu ale v jejím provozování nic vážného nebrání, musí se zhostit svého úkolu. Během výkonu činnosti musí rozhodovat svědomitě a nestranně. Jeho úkolem je dojít k uspokojení věřitelů v co největším rozsahu. Insolvenční správce o své činnosti podává zprávu insolvenčnímu soudu. V této zprávě jsou výsledky z insolvenčního řízení a měla by se podávat alespoň jednou za čtvrt roku.  

Insolvenční správce může být ustanoven jako předběžný nebo oddělený. Předběžný insolvenční správce je takový, který se ustanoví ještě před rozhodnutí o úpadku dlužníka. Oddělený pak nahrazuje původního správce, pokud je z nějakého důvodu ze své činnosti vyloučen.  

 

Odměna insolvenčního správce  

Za výkon své činnosti náleží insolvenčnímu správci samozřejmě odměna. Jeho odměna se uspokojuje předčasně a plyne z majetkové podstaty nebo ze zálohy v insolvenčním řízení, pokud proběhla. Aktuálně odměna činí až 25 % hodnoty insolvenčního řízení. Rozhodně se tedy nejedná o malý finanční obnos.

 

Insolvenční rejstřík - seznam insolvenčních správců  

Seznam správců je veden ve speciálním rejstříku, který je dostupný i online na internetu. Snadno v něm můžete vyhledávat mezi fyzickými osobami i firmami, které se touto činností zabývají. Veškeré jejich změny je nutné tomuto rejstříku hlásit. Jejich činnost se řídí zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!