Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti neboli zrušení společnosti s likvidací je krokem, který je nezbytné podniknout téměř při vždy při zrušení společnosti. Až na výjimky totiž vždy dochází ke zrušení obchodní korporace právě s likvidací. Pokud máte pochybnosti, jaký z těchto dvou způsobů si vybrat, pravděpodobně se musí přistoupit k likvidaci společnosti. Likvidace má specifický postup, který si nastíníme na následujících řádcích.  

 

Postup pro likvidaci společnosti  

Prvním krokem je rozhodnutí o zrušení obchodní korporace, poté následuje zahájení její likvidace. Následujícím krokem je zjištění, zda byla společnost předlužená či nikoliv. Dochází k vypořádání pohledávek a závazků, které plynou z obchodní společnosti a zpeněží se její majetek, pokud nebyl součástí konkurzu. Poté je likvidace firmy ukončena a dochází k jejímu výmazu z obchodního rejstříku. V tento moment společnost zaniká. Obdobný postup likvidace společnosti se uplatňuje u všech obchodních korporací. Využívá se u akciové společnosti i u společnosti s ručením omezeným.  

 

Jaké důsledky přináší likvidaci společnosti?  

Dnem vstupu firmy do likvidace je ten den, ke kterému je firma zrušena a tato skutečnost se zapisuje do obchodního rejstříku, aby si jí byli vědomi i obchodní partneři, zákazníci a další. To, že je firma v likvidaci poznáte dle toho, že je u ní uvedeno spojení "v likvidaci". Následně se musí jmenovat likvidátor.  

To je osoba, která má způsobilost statutárního orgánu společnosti. Většinou se jedná o fyzickou osobu, která jedná za společnost v oblasti likvidace. Například plní její závazky a uplatňuje pohledávky. Zastupuje firmu před soudy a dalšími státními orgány, uzavírá nejrůznější dohody nebo vykonává i další práva související s likvidací. Jeho odměnu určuje ten, kdo ho povolal a odvolán může být pouze soudcem, který ho jmenoval.  

 

Výkup firmy v likvidaci  

Jestliže máte firmu v likvidaci a nevíte, jak dále pokračovat, můžete ji prodat. Rychle a snadno se tak zbavíte starostí a možných problémů. Navíc budete mít jistotu, že vše proběhne v souladu se zákonem.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!