Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Společnosti v insolvenci

Pro slovo "insolvence" existuje český ekvivalent, kterým je úpadek nebo platební neschopnost. Jestliže máte více věřitelů, než které jste schopni uspokojit a vaše závazky jsou po splatnosti déle než 30 dní a tyto závazky nejste schopni hradit, jedná o insolvenci. V insolvenci se samozřejmě nacházejí pouze firmy, které nemají na úhradu svých dluhů dostatečný kapitál, nikoliv ty, které nejsou ochotné své dluhy hradit.  

 

Domněnky platební neschopnosti  

Pokud se vaše společnost dostane do insolvence, pravděpodobně zastavíte veškeré své platby nebo nehradíte dluhy více než 3 měsíce po jejich splatnosti. Nelze také dosáhnout uspokojeni pohledávek, které za vámi věřitelé mají, a to ani výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dlužník tedy většinou neplní povinnosti stanovené insolvenčním soudem.  

 

Insolvenční řízení  

O insolvenčním řízení u obchodní společnosti hovoříme tehdy, když dochází k soudnímu řízení, které má za předmět dlužníkův úpadek či hrozící úpadek, který je potřeba nějak vyřešit. Soud rozhoduje, zda jsou splněny podmínky pro vyřešení majetkových problémů dlužníka. Poté se rozhoduje o způsobu řešení tohoto úpadku.  

V tomto případě se může jednat o konkurz, reorganizaci společnosti, oddlužení firmy nebo jiný zvláštní způsob. Insolvenční řízení se zahajuje pouze na návrh, který může podat sám dlužník nebo jeho věřitel. Jakmile návrh bude doručen k příslušnému soudu, řízení se ještě v tento den zahájí. Návrh se opatřuje úředně ověřeným podpisem a musí být dodán v listinné podobě.  

Dlužník během řízení nesmí nijak nakládat se svým majetkem, který insolvence zahrnuje. Ještě před proběhnutím řízení je ustanoveno tzv. moratorium. To umožňuje dlužníkovi se vyrovnat s věřiteli ještě před celým insolvenčním řízením. Dlužník si tak může ušetřit mnoho starostí. Moratorium se vyhlašuje na návrh a nelze podat u osoby, jejíž závazky se nevypořádávají v likvidaci.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!