Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová soustava

 

Daňová soustava je provázaný systém sestavený za účelem zabezpečení příjmů do státního rozpočtu. Získané prostředky jsou využívány k zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru hospodářství.

Daně se mohou také označit jako spoluúčast občanů a jiných ekonomických subjektů na státních veřejných výdajích.

 

Principy daňové soustavy a zdanění

 • Princip daňové neutrality

Zdanění nemá ovlivňovat podnikatelské rozhodování, ovlivňuje ovšem rozhodování, zda podnikat či nikoliv.

 • Princip univerzality

Zdanění by mělo platit všeobecně, bez výjimek z určených pravidel.

 • Princip dostatečné daňové výnosnosti

Zajišťuje zabezpečení dostatečných, ale ne přehnaných příjmů z daní.

 • Princip daňové pružnosti

Nezbytnost přihlédnout nejen k výnosům v daném roce, ale i výnosům v letech následujících. Měřítkem je daňová kvóta, která vyjadřuje vztah mezi velikostí příjmů veřejných rozpočtů a hrubým domácím produktem.

 • Princip daňové únosnosti
 • Princip daňové srovnatelnosti

Vybírané daně nemusí být ve všech případech zcela spravedlivé, ale musí být spravovatelné.

 

Dělení daní

Přímě daně jsou vázány na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Zdaňují jeji příjem nebo majetek.

 

Nepřímé daně dopadají na příjmy poplatníků nepřímo, jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků nebo služeb.

 

Od základu daně se odčítají nezdanitelné položky:

 • Na poplatníka
 • Na vyživované dítě
 • Na manželku
 • Na poživatele plného či částeč. invalid. důchodu
 • Na dary do daného limitu

Víte, jak jednoduše řešit daně?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!