Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mzdové účetnictví

 

Mzdové účetnictví zajišťuje a počítá všechny náležitosti týkající se mezd zaměstnanců a dalších plateb, které jsou s nimi spojeny.

Součástí mzdové účetnictví je:

 • personální evidence
 • mzdová evidence
 • výpočet mezd
 • výpočet srážek ze mzdy
 • výpočet daně a jiných odvodů a mnoho dalšího.

 

Mzda je peněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci v pracovním poměru v soukromém sektoru. JE vyplácena zpětně, a její výše závisí na složitosti práce, míře odpovědnost, podmínkách práce a jejích výsledcích.

Mzda se skládá z:

 • pevné složky – předem dohodnutá paušální velikost mzdy
 • pohyblivé složky – prémie, příplatky nebo odměny za dobře vykonanou práci

Druhy mezd:

 • časová – její velikost závisí na odpracovaném času
 • úkolová – výše mzdy závisí na počtu jednotek vykonané práce
 • podílová – je závislá na prodaném množství
 • kombinovaná – jedná se o kombinací výše uvedených mezd

 

Čistá mzda se počítá z konkrétní hrubé mzdy (základní mzda, příplatky, odměny a náhrady), které zaměstnanci za daný kalendářní měsíc. Z hrubé mzdy se odečte záloha na daň z příjmů, přičte sleva na dani a daňové zvýhodnění a odečte 11% na sociální pojištění (6,5% z HM) a zdravotní pojištění (4,5% z HM).

 

Prověrkou mzdového účetnictví je mzdový audit, který je hlavně zaměřený na správnost údajů a dodržování mzdových předpisů.

 

Výsledkem procesu mzdového účetnictví jsou:

 • podklady pro vyplacení mzdy pracovníkovi (výplatní páska, příkaz k úhradě apod.)
 • přehledy pro instituce sociálního zabezpečení
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • přehledy pro finanční úřad
 • přehled pro pojišťovnu pro zákonné pojištění zaměstnavatele
 • informace pro úřad práce
 • podklady k platbám odvodů a další.

Tyto výstupy se vždy účtují ve finančním účetnictví zaměstnavatele a mohou být i součástí manažerského nebo nákladového účetnictví.

Víte, jak vést svoje účetnictví skutečně profesionálně?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!