Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mzdový list

 

Mzdový list se zakládá každému zaměstnanci, bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu. Povinnými náležitostmi mzdového listu stanoví § 38j ZDPř. Další náležitosti lze odvodit ze zákonů upravující sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a vypočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.

 

Mzdový list musí tedy obsahovat:

 • jméno, příjmení a rodné jméno
 • rodné číslo, u nerezidentů číslo pasu nebo jiného dokladu
 • bydliště
 • pokud poplatník uplatňuje nezdanitelnou část základu daně na nějakou osobu, tak  její jméno, příjmení a rodné číslo a výši jednotlivých nezdanitelných částek s důvodem jejich uznání

Víte, jak vytvořit mzdový list jednoduše?

Za každý kalendářní měsíc je dále nutné zapsat:

 • úhrn zúčtovaných mezd, bez ohledu na formu jejich vyplácení (peníze či naturálie)
 • částky osvobozené od daně z úhrnu mezd
 • výši pojistného – sociální zabezpečení, zdravotní pojištění
 • základ pro výpočet zálohy na daň
 • u poplatníků, kteří podepsali prohlášení pak nezdanitelné částky, které snižují základ daně pro výpočet daňové zálohy z měsíční mzdy
 • zdanitelnou mzdu pro výpočet zálohy daně
 • výši sražené zálohy na daň
 • výši měsíčního daňového zvýhodnění
 • součet výše uvedených údajů
 • u nemocenského pojištění je nutné uvést počet dnů, po které náleží příjem nebo jeho náhrada
 • pro pojistné na sociální zabezpečen uvést vyměřovací základ
 • pro zdravotní pojištění uvést vyměřovací základ
 • pro výpočet průměrného výdělku je nutné uvést mzdové složky včetně práce přesčas a náhrady mzdy

Povinností společnosti je archivace mzdového listu nejméně po dobu 30 let, v následujícím roce, kdy byly ukončeny poslední účetní záznamy v daném mzdovém listě. Tato povinnost se řídí zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 35a odst. 4.

Chcete si nechat poradit od odborníků na mzdovou a daňovou evidenci? Podnikejsnadno.cz nabízí profesionální služby mzdové agendy, neváhejte nás zkontaktovat.

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!