Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví

 

Podvojné účetnictví je pojem, který byl používán do roku 2004. Od 1. ledna 2004 se nově podle zákonu o účetnictví používá pouze účetnictví (pro to, co bylo kdysi účetnictvím podvojným) a jednoduché účetnictví je nahrazeno tzv. daňovou evidencí, která se řídí zákonem o daních z příjmů.

 

Účetnictví (Podvojné účetnictví)

Pro podvojné účetnictví, tedy účetnictví, je typické spárování každé položky na dvou účtech – na straně Dal a Má dáti.

 

Povinnost vést účetnictví má podnikatel, který:

 • je zapsán do obchodního rejstříku – povinnost vzniká zahájením činnosti, tzn. zapsáním do obchodního rejstříku
 • měl obrat přesahující 25 miliónů korun za loňský rok – povinnost vést účetnictví je od příštího roku (tzn. obrat za rok 2010 je 26 miliónů, od 1.1.2012 musí vést podnikatel účetnictví)
 • spadá do zvláštního předpisu – povinnost od zahájení činnosti
 • se sám rozhodne

 

Přechod zpět na daňovou evidenci je možný až po pěti letech, ve kterých obrat účetní jednotky byl méně než 25 miliónů korun.

 

Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)

 

Jednoduché účetnictví, tedy daňový evidence, zachycuje účetní případy na jednom účtu, který by má hlavní cíl podat přehled o příjmech a výdajích a o pohybu majetku a hospodářských prostředků. V české republice účtují touto metodou malé podniky, které nemají povinnost vést účetnictví. Přesto však řada vede účetnictví z vlastní iniciativy, protože tak má lepší přehled o hospodaření podniku. Daňová evidence je založená na peněžní bázi, nesleduje tak výnosy a náklady, ale pouze příjmy a výdaje. Tudíž neposkytuje systémový a ucelený přehled hospodaření.

 

Daňová evidence příjmů a výdajů

Obsahuje peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje za dané kalendářní období, tzn.:

 • příjmy obdržené hotově
 • daňově uznatelné náklady
 • odpisy
 • stravné
 • výdaje na auto

Není potřeba dělit na druhy nákladů, ani určovat pohyb na peněžním účtu. Stačí pouze kolonka zdanitelné příjmy a daňově uznatelné náklady.

 

Daňová evidence majetku a závazků

 • inventura majetku
 • přehled pohledávek
 • přehled závazků, vše za dané kalendářní období.

Chcete si vést účetnictví snadno a bez potíží?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!