Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Souhlas se sídlem firmy

Souhlas se sídlem firmy neboli souhlas s umístěním sídla společnosti je jedním ze základních dokumentů, bez něhož se při založení své obchodní společnosti rozhodně neobejdete. Jedná se o povinnou přílohu pro řádný prvozápis obchodní společnosti. Tento dokument dokazuje formální sídlo společnosti. Nestane se tedy, že by nějaká založená firma neměla žádné sídlo. To by představovalo velké riziko pro její klienty i obchodní partnery.  

Jak vypadá souhlas se sídlem firmy  

Souhlas se sídlem firmy musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Bez něj je neplatný. Jeho nedílnou součástí pak je výpis z katastru nemovitostí, pro který nemusíte na katastrální úřad, ale získáte jej třeba prostřednictvím služby CzechPoint. Na internetu najdete řadu vzorů, jak tento souhlas vyhotovit. Jistě to pro vás nebude tedy složité.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Souhlas s umístěním sídla firmy se využívá jako základní podklad pro zápis podnikatele do živnostenského nebo obchodního rejstříku. Souhlas má samozřejmě nějaké náležitosti a nemovitost, která se pro podnikání využije, je v zákonech jasně definovaná. V dokumentu je tedy nezbytné tuto nemovitost jasně specifikovat.  

Důležité je ji označit číslem popisným a orientačním, číslem listu vlastnictví nebo úředně ověřeným podpisem. Toto prohlášení nesmí být při zápisu do obchodního rejstříku starší než 3 měsíce. Pokud bude, máte povinnost vystavit jiné.  

Souhlas se sídlem firmy byl dříve upraven obchodním zákoníkem, který dnes ale nahradil zákon o obchodních korporacích, ve kterém nyní naleznete podrobnosti k dané problematice. Zbývající část úpravy pro OSVČ se nachází i v živnostenském zákoně.  

Kdy je a není potřeba prohlášení  

Prohlášení je nutné předkládat jen tehdy, že vy sami zmíněné prostory nevlastníte. Pokud je tedy nemovitost psaná na vaše jméno, žádný souhlas sami od sebe samozřejmě potřebovat nebudete. Když ji ale vlastní například vaši rodiče nebo úplně cizí člověk (ve vztahu k vám pronajímatel), bude souhlas opravdu nezbytný.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!