Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání v Anglii

Podnikání v Anglii může být pro váš byznys opravdu přínosné. Nejdříve si však promyslete, za jakým účelem byste rádi v Anglii začali podnikat. Někteří si zde zakládají jen offshore společnost, aby využili výhod, jaké právě sídlo v tomto evropském daňovém ráji může přinést. Jiní podnikatelé zase chtějí prorazit na nový trh a právě ten anglický se jim zdá jako optimální. Oba důvody mají své opodstatnění a můžete jich samozřejmě využít.  

 

Pravidla pro podnikání v Anglii  

Pokud se rozhodnete začít podnikat v Anglii, můžete vybírat z několika typů právních forem podnikání. Jedná se o Public Limited Company, která se nejvíce blíží naší akciové společnosti, dále o Private Limited Company, co se podobá společnosti s ručením omezeným nebo o Partnership - ta je obdobou veřejné obchodní společnosti. Limited Partnership nahrazuje naši komanditní společnost. Dále se zde vyskytují také Limited Liability Partnership, Unlimited company nebo Sole trader, který je obdobou osoby samostatně výdělečně činné.  

 

Daňový systém v Anglii  

Podnikání v Anglii vám umožní nejen širší výběr z více typů obchodních společností, ale přinese i nějaké daňové výhody. Podniky, které jsou registrované v Anglii, a občané, kteří zde mají trvalý pobyt, musí zdaňovat své celosvětové příjmy. Pokud máte firmu registrovanou mimo Anglii, tak zde platíte pouze daň z příjmu, který vznikl na jejím území. Existují takzvané smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které brání tomu, aby daň byla zaplacena dvakrát na dvou rozdílných místech.  

Z přímých daní se v Anglii platí daň z příjmů fyzických osob, která má dvě pásma, a to do výdělku 36 000 GBP ročně sazbu 20 % a nad 36 000 GBP ročně se odvádí až 40 % ročně. Existují zde i nějaké slevy pro poplatníky daně, kterých můžete využít. Další přímou daní je daň z majetku. Daň z příjmů právnických osob je do 300 000 GBP ročně 21 %, do 1 500 000 GBP 29,75 % a u vyšších částech je ve výši 28 %. Standardní sazba DPH činí 17,5 % a snížená je ve výši 5 %. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!