Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Členství v družstvu

Členem družstva se můžete stát různými způsoby. Tím nejběžnějším je, že budete účastni při založení družstva, splatíte základní kapitál a budete již při ustavující členské schůzi. Do družstva se ale samozřejmě můžete připojit i později, ať už z vlastní iniciativy, nebo například když podíl zdědíte nebo jej na vás převede osoba, která již v družstvu dále působit nemůže. Stačí splnit zákonem a stanovami dané podmínky a můžete se stát členy.  

Členství v družstvu tedy vzniká třemi základními způsoby. Tím prvním je založení, resp. vznik družstva. Druhým je den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí člena a třetím převod družstevního podílu. U přihlášky uchazeče o členství se vyžaduje písemná forma. Na přihlášce jsou uvedeny identifikační údaje družstva, jméno, příjmení a bydliště nebo sídlo žadatele. Také je vymezena velikost družstevního podílu. O přijetí do družstva většinou rozhoduje představenstvo. Touto činností ale může být pověřena i členská schůze, pokud to tak uvedou stanovy družstva.  

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Seznam členů družstva  

Každé družstvo si musí vést seznam svých členů, do něhož se zapisuje jméno, příjmení a bydliště nebo sídlo člena, den a způsob vzniku členství, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti. Členům musí být umožněno v případě zájmu do tohoto seznamu nahlížet a například si i nechat vystavit potvrzení.  

Co je obsahem členství  

Pokud se stanete členy družstva, budete mít nějaká práva a povinnosti. Například budete mít podíl na zisku, který se dělí podle splněné vkladové povinnosti mezi všechny členy, případně jinak, pokud tak určí stanovy družstva. Dále můžete podat členskou žalobu na další členy družstva, pokud se domníváte, že neplní své povinnosti. Mezi ty patří například příspěvek na úhradu ztráty družstva, který by měl být specifikován ve stanovách. V zákoně jsou definovány podmínky, za nichž lze uložit uhrazovací povinnost.  

Členství zaniká dohodou, vystoupením člena nebo jeho vyloučením, převodem podílu, smrtí, zánikem právnické osoby nebo družstva, prohlášením konkurzu na vlastní majetek a dalšími způsoby dle zákona. Členovi pak v některých případech vzniká nárok na vypořádací podíl, jehož výše je stanovena dle splněné vkladové povinnosti.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!