Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dokumenty k založení a vzniku družstva

Založení každé obchodní korporace se pojí s nějakými dokumenty, které je nezbytné připravit a bez nichž by společnost nemohla vzniknout. Stejně tomu je i u družstva. Tyto dokumenty se vyžadují nejen k samotnému založení družstva, ale především k zápisu do obchodního rejstříku, kam se všechny předkládají.  

Pokud si nejste jisti, co vše k založení či vzniku budete potřebovat, vyplatí se obrátit na specializovanou firmu nebo přímo na notáře, který vám v této oblasti podá pomocnou ruku.  

 

Stanovy a společenská smlouva  

Zakladatelé družstva by měly sepsat společenskou smlouvu, která by měla obsahovat všechny zákonné náležitosti a především jejich podpisy. Tyto podpisy musí být úředně ověřené, ideální je, když má smlouva podobu notářského zápisu. Jestliže budete chtít, aby za vás v této věci jednal někdo jiný, budete mu muset vystavit plnou moc. Dalším dokumentem jsou stanovy, které představují vnitřní řád ve společnosti a schvaluje je ustavující členská schůze.  

 

Získání podnikatelského oprávnění  

Podnikat můžete dle živnostenského zákona nebo na svou činnost získat i jiné podnikatelské oprávnění. Ještě před jejím zahájením je však potřeba si o něj požádat. I když ho získáte, podnikat stále nebudete moci, jelikož nejprve musí být družstvo zapsané v obchodním rejstříku. Na podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku máte celkem 90 dní, což je spousta času.  

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku  

Vaše firma tedy vznikne až dnem zápisu. Návrh na zápis do rejstříku se dá na internetu stáhnout ve formě speciálního formuláře a právě na tom musí být podán, jiná forma se nepřipouští. K němu je nutné dodat také několik dalších příloh, například souhlas s užíváním podnikatelských prostor. Podpisy na návrhu opět musí být ověřené.  

V případě zaměstnanců je musíte téměř ihned zaregistrovat na správě sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a také na finančním úřadě. I zde vám k vyplnění předloží nějaké dokumenty. U dokumentů si vždy dejte dobrý pozor, zda na nich jsou uvedeny všechny požadované náležitosti. Pokud by tomu tak nebylo, může vám je státní orgán vrátit k přepracování a vy založení své vlastní firmy jenom oddálíte.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!