Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Družstvo v zákoně o obchodních korporacích

Dříve byla problematika družstev upravena v obchodním zákoníku, ale od 1.1.2014 ji upravuje zákon o obchodních korporacích, který k tomuto datu nabyl účinnosti. Družstvo je stejně jako společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnosti nebo komanditní společnost obchodní korporací, kterou lze využít k podnikatelské činnosti. Družstva ale nejsou příliš rozšířená a zpravidla se zakládají jen pro některé oblasti podnikání.  

 

Zákonná úprava družstev  

Problematika družstev je upravena v Hlavě VI - Družstvo. První díl se týká základních ustanovení o družstvu a řeší například počet členů, obsah a změny stanov nebo založení družstva. To se zakládá v souladu s tímto zákonem. Pokud si však vyřizujete živnostenské oprávnění, jakože se bez něj pravděpodobně při své činnosti neobejdete, tak úpravu dané problematiky hledejte také v živnostenském zákoně, který obsahuje například seznam veškerých volných, vázaných a také řemeslných živností i koncesní živností.  

Zákon dále upravuje vkladovou povinnost, která by se měla týkat všech členů družstva. Řeší například zvýšení nebo snížení základního kapitálu. To je v průběhu podnikání možné a může vám navýšit hodnotu firmy nebo ji naopak snížit, pokud si nějakou část peněz z kapitálu vyplatíte.  

V neposlední řadě v první části zákona naleznete také práva a povinnosti členů družstva včetně toho, co členství obnáší. I pokud máte zkušenosti například z podnikání jako OSVČ nebo třeba ze společnosti s ručením omezeným, družstvo je zase něco jiného, takže vám zákon doporučujeme pečlivě nastudovat nebo jeho založení svěřit někomu, kdo se v dané problematice vyzná.  

Zákon také obsahuje způsoby zániku družstva a ustanovení o družstevních podílech. Přečíst si zde můžete také o právech a povinnostech jednotlivých orgánů nebo zde naleznete podrobné informace k druhům družstev. Družstvo může být například bytové nebo zemědělské. Jeho typ záleží především na činnost, které vykonáváte a pro které si družstvo zřizujete.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!