Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jako založit družstvo

Družstvo je typem obchodní korporace a jeho založení tedy podléhá zákonu o obchodních korporacích. Pokud si budete chtít družstvo založit, budete potřebovat základní kapitál, zakladatelské dokumenty a všechna potřebné potvrzení, která po vás budou úřady vyžadovat. Pojďte se podívat, kde a za jakých podmínek lze dnes družstvo založit a co by jeho zřízení mělo dle zákona předcházet.  

 

Vyřízení živnosti  

Pokud si chcete založit družstvo, musíte nejprve vyřídit živnostenské oprávnění. To získáte na místě příslušném živnostenském úřadě a požádáte o něj jako fyzická osoba. Celkem může mít družstvo libovolný počet osob. Minimum vyžadované pro úspěšné založení jsou tři osoby, které mohou být právnické nebo fyzické. Ty musejí nabýt plnoletosti, aby si živnost mohly vyřídit. Také je nezbytné prokázat svou bezdlužnost nebo předložit výpis z trestního rejstříku.  

Podmínkou pro členství v družstvu je splacení vkladu, jehož výši určují stanovy společnosti. Ty při založení družstva musíte sepsat nebo si je nechat vyhotovit. Jedná se o tzv. vstupní vklad, jehož výše není zákonem ovlivněna. Celkový kapitál ale činí 50 000 Kč a na ten musí všichni společníci dohromady dosáhnout.  

 

Ustavující členská schůze  

Družstvo se zakládá na ustavující členské schůzi, na které se uchazeči vážou ke svým členským vkladům. Také se zde schvalují stanovy společnosti a volí se zde do představenstva a kontrolní komise, pokud je zřízena. Zápis z ustavující členské schůze vyhotoví notář a jako příloha k němu patří seznam členů a výše jejich vkladů. Členský vklad by měl být splacen do 15 dnů.  

Poté bude vaše družstvo oficiálně založeno a může být zapsáno do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musíte podat do 90 dnů od založení. Dokud družstvo nebude zapsáno v rejstříku, nesmí vykazovat žádné podnikatelské aktivity. Pokud chcete získat družstvo rychle a bez komplikací, vyplatí se obrátit na specializovaného odborníka, který vše potřebné zařídí během několika dní za vás.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!