Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Orgány družstva

Družstvo ze zákona vytváří několik orgánů. Jedná se o členskou schůzi (v případě založení družstva o ustavující členskou schůzi), o představenstvo a o kontrolní komisi. Tyto orgány mají nějaké pravomoci a také povinnosti, se kterými vás blíže seznámíme na dalších řádcích. Voleni do nich mohou být fyzické osoby, které jsou členy družstva a jsou starší 18 let. Za právnické osoby mohou být voleni jejich zástupci.  

 

Členská schůze  

Jedná se o nejvýznamnější orgán, který rozhoduje o zásadních záležitostech kolem družstva. Při založení družstva se sejde ustavující členská schůze a ta rozhodnete o stanovách a zvolí členy dalších orgánů.   Schází se ve lhůtách, které jí určí stanovy. Má však povinnost se sejít minimálně jednou ročně. Písemně může být svolána členy družstva nebo kontrolní komisí. Svolává ji též představenstvo. Rozhoduje o hlavních otázkách týkajících se společnosti.  

 

Představenstvo  

Představenstvo je orgánem, který řídí činnost družstva a rozhoduje o záležitostech, co zákon nebo stanovy neukládají členské schůzi. Má funkci statutárního orgánů a členové představenstva tak vystupují a jednají za družstvo navenek. Mají povinnost plnit usnesení členské schůze a zároveň zodpovídají za svou činnost.  

Jejich schůzky se plánují podle okamžité potřeby nebo na základě podnětu ze strany kontrolní komise. Z členů představenstva se volí předseda družstva - představenstva a jeho místopředseda. Tyto osoby však mohou být voleny i členskou schůzí, dle informací uvedených ve stanovách.  

 

Kontrolní komise  

Jak již název napovídá, jedná se o kontrolní orgán družstva, který se zabývá dohlížením na veškeré činnosti členů. Zodpovídá se pouze členské schůzi a může tedy dohlížet i na činnost představenstva. Jejím úkolem je upozornit na případné nedostatky a zajistit, aby příslušný orgán sjednal nápravu. Kontrolní komise by se měla scházet pravidelně alespoň jednou za čtvrt roku. Má alespoň 3 členy.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!