Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pravomoci představenstva družstva

Představenstvo je statutárním orgánem družstva, což znamená, že reprezentuje jeho zájmy navenek. Také se stará o obchodní vedení družstva nebo plní usnesení členské schůze. Představenstvo má celou řadu pravomocí, které mohou být více upraveny stanovami družstva. Nemusí tedy nezbytně platit vše, co uvidíte v zákoně o obchodních korporacích. Zpravidla má 3 členy, stanovy však mohou tento počet i zvýšit - pokud je družstvo velké a 3 osoby by na jeho vedení nestačily.  

 

Hlavní pravomoci představenstva  

Hlavním úkolem představenstva je vedení účetnictví a předkládání účetních dokumentů ke schválení členské schůzi. Ta schválí účetní závěrku, kterou následně překontroluje komise. Kromě závěrky předkládá představenstvo také návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. Rozhodování v představenstvu je nejčastěji většinové, s výjimkou případů, kdy stanovy určí, kolik hlasů je nutných pro schválení nějakého návrhu.  

V čele představenstva stojí předseda, který se volí z jeho členů. U velkého představenstva se vyplatí mít také místopředsedu. O každém jednání by měl být pořízen zápis, ve kterém se jmenovitě uvádějí členové s informacemi o tom, jak hlasovali, případně zda se hlasování zdrželi.  

 

Zákaz konkurence  

Hojně diskutovaným tématem je v této oblasti zákaz konkurence, který platí pro členy představenstva. Ty dle zákona o obchodních korporacích nesmějí podnikat jinde ve stejném předmětu, který provozují u družstva. Zároveň nemohou být členy jiných statutárních orgánů nebo členy kontrolní komise. Svou činnost nově musí vykonávat s péčí řádného hospodáře, jinak jim hrozí, že budou ručit za případné dluhy družstva, pokud dojde k jeho úpadku.  

Funkce člena je spojena s volbou - na svůj post je tedy každý zvolen. V případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, stane se dalším členem její právní právní nástupce, pokud jej nemá, musí být nový člen řádně zvolen. Jakmile není představenstvo dlouhodobě schopné plnit své funkce, mohou členové navrhnout likvidaci. Stejně se postupuje i v případě úmrtí člena představenstva nebo při odstoupení či odvolání.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!