Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ručení v družstvu

Družstvo jako kterákoliv jiná obchodní korporace musí ručit za své závazky. Toto ručení probíhá celým majetkem družstva. Ručí takto ale pouze za závazky, které s ním přímo souvisejí. Toto ručení je velmi výhodné pro všechny podnikatele, protože neručí svým vlastním majetkem, jako tomu je v případě OSVČ. Samotní členové družstva nijak neručí za povinnosti, které družstvo nesplní. Ve specifických případech po nich ale může být požadována úhrada.  

 

Úprava ručení ve stanovách družstva  

Ručení členů družstva dříve mohly upravovat stanovy. Dnes sice členi neručí za závazky družstva, dříve po nich ale mohlo být vyžadováno plnění z titulu uhrazovací povinnosti. Na základě toho měli povinnost poskytnout nezbytné finanční prostředky, které se použily na úhradu vzniklých ztrát. Zákon č. 230/2009 Sb. ale tuto povinnost zrušil. V současnosti tak není možné nařídit členům družstva ručení.  

Neručí ani do výše svého nesplaceného vkladu, protože aby družstvo vůbec mohlo vzniknout, musí být veškeré vklady plně uhrazené. Pokud tedy dojde k zániku družstva a to bude muset vypořádat své závazky, má povinnost poskytnout pouze prostředky, které jsou jeho majetkem.  

 

Ručení členů představenstva  

Zákon o obchodních korporacích, který k roku 2014 nahradil obchodní zákoník, ale více upravuje ručení statutárních orgánů, tedy i členů představenstva družstva. To jsou většinou vybraní členové družstva nebo jejich zástupci v případě právnických osob. Ty mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud by došlo k úpadku společnosti, bude se prověřovat, zda takto jednali a mohou přijít i o svůj majetek. Toto je ale většinou těžké prokázat, takže se rozhodně z tohoto důvodu nemusíte obávat být členy představenstva.   Z

aložení družstva má tedy tu výhodu, že pokud učiníte několik špatných podnikatelských rozhodnutí, které vás dostanou do tíživé situace a vaše družstvo bude muset zaniknout a vypořádat své dluhy, rozhodně vám nehrozí exekuce na vašem vlastním majetku, i když samotné družstvo může postihnout.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!