Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Sociální družstva

Sociální družstvo je takové, které soustavně provozuje obecně prospěšné činnosti, co směřují na podporu sociální soudržnosti. Jeho cílem by měla být pracovní nebo sociální integrace nějak znevýhodněných osob do společnosti. K tomu se využívá uspokojování místních potřeb a zdrojů podle svého sídla. Zaměřuje se také na služby, jakými jsou zdravotní péče, vzdělávání, bydlení nebo trvale udržitelný rozvoj.  

 

Založení sociálního družstva  

Postup pro založení sociálního a jiného družstva je totožný. Jedná se o obchodní korporaci, která má v názvu označení "sociální družstvo". Pokud ale takové služby chcete nabízet, musíte nejprve vyřídit živnostenské oprávnění a nechat se zaregistrovat do obchodního rejstříku. Jedná se o poměrně složitý proces, který trvá i několik týdnů. Nezbytné je také uspořádání ustavující členské schůze, která schválí stanovy společnosti a rozhodne o jednotlivých orgánech.  

V případě sociálního družstva není možná přeměna na jinou formu družstva. Osoby, pro které sociální aktivity vyvíjí, jsou zároveň jeho členy. To družstvo odlišuje například od společnosti s ručením omezeným, která se takové aktivity rozhodne rozvíjet také.  

 

Členství v družstvu  

Ve stanovách sociálního družstva jsou uvedeny mimo jiné cíle a podmínky provozování činnosti a také informace o tom, jak se naloží se ziskem, které družstvo na konci hospodářského období může vykázat. Abyste se mohli stát členy družstva, musíte vykonávat práci v družstvu na základě pracovní smlouvy nebo za účelem dobrovolnosti. Fyzické osoby, které mohou být členy družstva také mohou těchto sociálních činností využívat. Družstevní podíl není možné převádět.  

Družstvo se rozhoduje dle výsledků hlasování na členské schůzi a každý člen má ze zákona přesně jeden hlas. Tuto skutečnost mohou dále upravit pouze stanovy družstva. Pokud se sociální družstvo zruší, vzniká jeho členům nárok na finanční podíl na likvidačním zůstatku.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!