Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Stanovy družstva

Stanovy jsou základním dokumentem družstva, do kterého se uvádějí všechny důležité informace. Skutečnosti, které nejsou upraveny v zákoně, je do stanov nezbytné uvést. Stejně tak, pokud se něčím, co je uvedeno v právní úpravě řídit nechcete, je potřeba to uvést do tohoto dokumentu. Zákon totiž v některých případech připouští, že danou skutečnost mohou stanovit upravit jinak a bude na to přihlíženo jako na hlavní právní předpis. V některých případech ale mohou být ustanovení neuznatelná, pokud zákonu o obchodních korporacích příliš rozporují.  

 

Co stanovy obsahují  

Zákon přesně definuje, co vše by měly stanovy družstva obsahovat. Jedná se o název firmy, předmět podnikání nebo činnost, kterou provozujete, výši základního členského nebo vstupního vkladu, způsob a lhůtu splacení vkladu, informaci o tom, jak se svolává členská schůze a dle jakých pravidel rozhoduje, počet členů představenstva a kontrolní komise včetně délky jejich funkčního období, za jakých pravidel může vzniknout členství v družstvu nebo stanovy také vymezují práva a povinnosti jednotlivých členů a celého družstva.  

Sepisují se již při založení družstva a jejich schválení provádí ustavující členská schůze. Všichni členové družstva mají povinnost stanovy dodržovat. Upravují například také družstevní podíly a jejich převody, kdy mohou například vyloučit možnost spoluvlastnictví nebo možnost převodu.  

Pokud se ve stanovách provedou jakékoliv změny, budou účinné ode dne, kdy je členská schůze schválila, nebo později, pokud se tak uvádí v jejím rozhodnutí. Jestliže dochází ke změnám stanov na základě právních skutečností, představenstvo musí vyhotovit úplné znění stanov ihned poté, když se o těchto změnách dozví.  

Stanovy mohou i upravovat rozhodování jednotlivých orgánů družstva, proto si jejich sepsání dobře promyslete. Jestliže nevíte, co do stanov přesně uvést, vyplatí se obrátit na notáře, který je připraví za vás a vy tak budete mít jistotu, že je vše v souladu s vašimi představami.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!