Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Typy družstev

Družstva jsou speciální obchodní korporace, které se obvykle zřizují ke konkrétnímu účelu. Všechny typy družstev provozují podnikatelskou činnost a snaží se tak získat prostředky pro svůj rozvoj nebo i pro další činnosti. V praxi se nejčastěji setkáte se stavebními neboli bytovými družstvy nebo se zemědělskými družstvy. Ta se v Čechách často nacházejí již od komunismu, po kterém se transformovala do své aktuální podoby.  

Nejběžnější jsou družstva výrobní, stavební, zemědělská, bytová a spotřební neboli obchodní. Zemědělská družstva se nejčastěji specializují na nákup a prodej zemědělských výrobků, na výrobu, mohou být strojová, pastvinná, lesní nebo například vodní.  

Známá jsou též družstva úvěrní, která dříve vystupovala jako družstevní kampeličky nebo třeba rolnické vzájemné pokladny či všeobecné záložny. Velkého rozmachu se tato forma družstev dočkala především během komunismu.  

 

Jaká jsou nejčastější družstva  

Zajímá vás, s jakými družstvy se můžete setkat nejčastěji a jaké družstvo se vyplatí založit? Nejčastěji se jistě hovoří o stavebních neboli bytových družstvech, která často spravují celé bytové domy a vznikají nejen na popud bytové privatizace. Často se stává, že družstvo celý dům nechá postavit nebo jej od někoho skoupí a pak ho pronajímá dalším lidem. Bytová družstva spravují nejen byty, ale i nebytové prostory. Pokud splní podmínky uvedené v zákoně, mohou se věnovat i provozování nějaké jiné činnosti. Nesmí být však tímto krokem ohroženy potřeby jeho členů.  

Běžně se můžeme setkat také s tzv. sociálním družstvem, které vyvíjí činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti. Jeho hlavním účelem je například pracovní nebo sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti. Stará se o vytváření rovných pracovních příležitostí, řeší sociální služby a zdravotní péči nebo zajišťuje bydlení či trvale udržitelný rozvoj. Tuto činnost však mohou zastoupit i další právnické osoby, které jsou v ČR běžně provozované, jako jsou nadace nebo spolky.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!