Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vkladová povinnost a základní kapitál družstva

Vkladovou povinnost má každý člen družstva. Jelikož družstvo tvoří základní kapitál v hodnotě 50 000 Kč, musí si tyto prostředky mezi sebou členové družstva rozdělit. Toto rozdělení mezi ně samozřejmě nemusí být rovnoměrné. Pokud ale nebude, ten, který splatí více peněz, by měl mít také větší slovo v družstvu. Vkladovou povinnost je možné upravit stanovami a dalšími dokumenty, které souvisejí se založením korporace.  

 

Typy vkladové povinnosti  

Vklad do družstva se rozlišuje na členský a vstupní. Jeho splnění schvaluje ustavující členská schůze při založení družstva. Zakladatelé musí vklad složit do 15 dnů ode dne ustavující členské schůze, aby se mohlo rozhodnout o založení družstva nebo z důvodu, aby se mohli stát jeho členy. Každý vklad do základního kapitálu se označuje jako základní členský vklad a vkladová povinnost se ukládá každému členovi, který chce do družstva vstoupit.  

Základní kapitál se tvoří jedním nebo více členskými vklady. Během trvání členství ve společnosti není možné celý vklad ani jeho část vrátit, pokud by došlo ke snížení základního členského vkladu - ten musí mít v součtu vždy hodnotu minimálně 50 000 Kč.  

 

Zvýšení členského vkladu  

O zvýšení členského vkladu rozhodují stanovy družstva. Doplatky od členů je možné přijmout pouze jednou za 3 roky. Nejvíce je možné uhradit třikrát tolik, kolik činí aktuální výše vkladu. Pokud se provede změna stanov, musí mezi rozhodnutím, co umožní zvýšení vkladu doplatkem a přijetím rozhodnutí o zvýšení uplynout nejméně 90 dnů.  

 

Snížení členského vkladu  

Jak je možné členský vklad zvýšit, dá se samozřejmě i snížit. Jeho vracení se provádí do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze, které zveřejní představenstvo. Vklady je možné čerpat vždy pouze po 30 dnech. Všichni aktuální věřitelé družstva by měli být ale upozorněni, že se bude kapitál snižovat. Samozřejmě by to nemělo mít vliv na jejich pohledávky, které by měli přihlásit do 90 dnů od zveřejnění posledního oznámení.  

Členský vklad může mít peněžitou i nepeněžitou formu. V této podobě je oceněn znalcem.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!