Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Vznik družstva

Družstvo vzniká, jako každá jiná korporace, zápisem do obchodního rejstříku. Samotnému vzniku samozřejmě předchází založení, které zahrnuje činnosti jako vyřízení živnostenského oprávnění, sepsání stanov a jejich schválení, během něhož se vyhotoví notářský zápis a další nezbytné činnosti. Před vznikem družstva je rovněž nezbytné splatit členské vklady, které mají povinnost složit všichni členi družstva.  

Aniž by vklad byl splacen a základní kapitál činil 50 000 Kč, není možné, aby družstvo vzniklo. Toto opatření má ale velkou výhodu, co se týká ručení. Členi družstva totiž za závazky vůbec neručí, ani do části svého nesplaceného vkladu. Za veškeré závazky společnosti ručí pouze družstvo a to celým svým majetkem.  

Tzv. členský vklad je tvořen základním členským vkladem před vznikem družstva a dalšími vklady. Vklad je možné učinit také v nepeněžní formě. Pokud cokoliv vložíte do svého podnikatelského majetku, může vám to ulehčit, když nemáte potřebné finanční prostředky.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku  

Jakmile bude vše vyřízeno, můžete bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku. Stejně jako v případě obchodních společností se tento návrh podává u rejstříkového soudu. Návrh na zápis podávají všichni členové představenstva spolu s předsedou družstva.  

Dokument musí být opatřen úředně ověřenými podpisy. Návrh samozřejmě nemusejí vypracovávat sami, ale mohou tuto činnost svěřit i advokátovi nebo notáři. Toho pak pověří plnou mocí, která rovněž musí být úředně ověřená. Jakmile bude družstvo v obchodním rejstříku zapsáno, budete ze strany krajského soudu kontaktováni.  

Bez zápisu v obchodním rejstříku nelze v družstvu podnikat. Formulář pro zápis je specifický a jiný pro každou obchodní korporaci. Většinou se ho týkají i nějaké přílohy, například vaše živnostenské oprávnění, společenská smlouva, stanovy, souhlas členů představenstva s vykonáváním jejich funkce, doložení možnosti využívat nemovitost, kde má družstvo sídlo a další.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!