Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení bytového družstva

Víte, jak založit bytové družstvo, aby byl postup v souladu s aktuální legislativou? Bytové družstvo je typem právnické osoby - družstva. Stále rostoucí poptávka po privatizaci bytových domů vytváří optimální podmínky pro založení bytového družstva. Pokud se například váš bytový dům bude nabízet majitelům do jejich osobního vlastnictví, je založení družstva ideálním řešením, hned vedle společenství vlastníků bytových jednotek.  

Jak založit bytové družstvo  

Ať už se rozhodnete pro založení bytového, stavebního nebo třeba zemědělského družstva, postup je vždy podobný. Pokud se v problematice zakládání obchodních korporací příliš neorientujete, můžeme vám doporučit oslovit specialistu, který vše nezbytné vyřídí za vás k vaší spokojenosti.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Založení bytového družstva je pro obyčejného člověka nelehký úkol, jelikož vše musí být absolutně v souladu s aktuálně platnou legislativou, konkrétně se zákonem o obchodních korporacích, který je v současné době v platnosti.  

Při založení bytového družstva se nejprve musí sejít tzv. ustavující schůze družstva. Ta proběhne za účasti notáře a vyhotovuje se tedy z ní notářský zápis. Všichni členi budoucího družstva by na tuto schůzi měli obdržet pozvánku spolu s programem. Ten musí být v souladu s tím, jaké požadavky na něj klade zákon o obchodních korporacích. Hlasují zde osoby, které podaly přihlášku do družstva.  

 

Sepsání stanov a zápis do obchodního rejstříku  

Kromě ustavující členské schůzce je dalším významným krokem sepsání a schválení stanov. To opět probíhá za účasti notáře a vyhotovuje se formou notářského zápisu. Do stanov se uvádí například předmět podnikání, který je v souladu s živnostenským zákonem (jedná se o volnou živnost).  

Skládá se také základní kapitál, který tvoří členské vklady a který činí alespoň 50 000 Kč. Dále je nutné, aby si bytové družstvo při založení ustanovilo své orgány. Poté může být zapsáno do obchodního rejstříku. Je nutné podat návrh na zápis, který podává představenstvo. Po tomto aktu družstvo skutečně vzniká.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!