Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zrušení a zánik družstva

Družstvo může být stejně jako kterákoliv jiná obchodní korporace zrušeno. Vy sami se můžete rozhodnout, zda má vaše podnikání dlouhodobý charakter a zda tedy chcete založit družstvo na dobu neurčitou, nebo jestli se jedná spíše o krátkodobější činnost a postačí vám družstvo na dobu určitou. V takovém případě jsou zrušení a zánik družstva pouhou formalitou a nijak vás nebudou zdržovat. Pokud se ale ke zrušení dopracujete například špatným hospodařením, může se vám jeho zrušení protáhnout.

 

Zrušení družstva s likvidací nebo bez likvidace  

O zrušení družstva s likvidací nebo bez ní rozhoduje členská schůze. Aby družstvo opravdu zaniklo, musí být vymazáno z obchodního rejstříku. Zrušit jej může usnesení členské schůze, rozhodnutí soudu, uplynutí doby jeho působnosti nebo dosažení účelu, pro který bylo původně založeno. O zrušení, které provede členská schůze, je nutné provést notářský zápis.  

Z nařízení soudu se může družstvo zrušit tehdy, pokud má méně členů, než zákon umožňuje nebo když má nízký souhrn členských vkladů, které nezvládají pokrýt ani základní kapitál družstva, tedy 50 000 Kč.  

Družstvo se ruší také tehdy, pokud uplynou dva roky od konce funkčního období jednotlivých orgánů a během této doby nebyly ustanoveny nové osoby, které by je mohly řídit. Také když družstvo nemělo pravidelnou členskou schůzi, neprovozuje žádnou činnost, porušuje povinnosti v zákoně nebo ve stanovách, může být z nařízení soudu zrušeno. Ten ale většinou volí mírnější cestu a pokouší se sjednat nápravu.

 

Jmenování likvidátora  

Zrušené družstvo musí vstoupit do likvidace, pokud zákon neurčí jinak. Během likvidace se vypořádají jeho závazky a pohledávky. Jmenování likvidátorů se řeší na členské schůzi a upravují ho stanovy družstva. Likvidátoři vypracují návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a ten rozdělí mezi členy dle způsoby uvedeného ve stanovách. Jakmile je likvidace úspěšně ukončena, může být družstvo vymazáno z obchodního rejstříku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!