Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co je to odštěpný závod

Jako odštěpný závod se označuje organizační složka podniku. Její podrobnou úpravu aktuálně naleznete v zákoně o obchodních korporacích, který nahradil dříve platný obchodní rejstřík. Odštěpné závody se zapisují do obchodního rejstříku. Uvádí se k nim ale dodatek, aby bylo zřejmé, že se jedná právě o odštěpný závod.  

Samotná organizační složka není definovaná v českém právu. Jedná se však o organizačně, majetkově a také účetně oddělenou část podniku, jejíž působení se dále řídí vnitřními předpisy nebo jinými úkony. Odštěpný závod je tedy typem organizační složky.  

Může být zřízen jak v Čechách, tak i v zahraniční. Zejména zahraniční odštěpné závody jsou velmi populární, jelikož vám umožní snáze proniknout právě na zahraniční trh bez toho, aniž byste museli v dané zemi zakládat offshore společnost. Pobočka firmy je však odštěpným zákonem jenom tehdy, když je zapsána do obchodního rejstříku.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pojmenování odštěpného závodu  

Odštěpný závod by měl vykazovat svou hospodářskou a také funkční samostatnost, jelikož sám podnikatel jej učinil svou pobočkou. Název odštěpného závodu může být odlišný od samotného názvu firmy. Neměl by však být klamavý ani nijak jinak zavádějící. Může zmiňovat také právní formu obchodní korporace.  

Na odštěpné závody odkazuje nejen nový zákon o obchodních korporacích, ale jeho úpravu naleznete také v legislativě Evropské unie. Odštěpné závody tedy mohou být zakládány i v jednotlivých členských státech.  

Určitě si nepleťte odštěpný závod například s provozovnou, protože ta ve své činnosti rozhodně nemá takovou volnost a v porovnání s ním se nezapisuje do obchodního rejstříku. Legislativa se ale stále mění a vyvíjí, pokud proto chcete odštěpný závod zřídit, vyplatí se obrátit na specialistu, který vše potřebné může z velké části vyřídit i za vás.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!