Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení odštěpného závodu v Polsku

Polsko má velký trh, který českým podnikatelům nabízí nespočet možností. Oblíbenou volbou je zde nejen založení samostatné obchodní společnosti, ale také zřízení odštěpného závodu, který bude vystupovat jménem vaší mateřské obchodní společnosti.  

Obzvlášť pokud nemáte dostatek prostředků na to, abyste investovali přímo do polské nebo do evropské společnosti, je zřízení odštěpného závodu velmi výhodné. Spoustu činností navíc pohodlně zařídíte i ze svého domova. Jen si budete muset sehnat zástupce, který bude váš závod v této zemi reprezentovat.

Jak vstoupit na polský trh  

Pokud si nevyberete některou z polských forem podnikání, můžete na polský trh vstoupit i s českou společností. V tomto případě se vám ale určitě vyplatí založit si zde speciální pobočku nebo kancelář, která pohodlně pokryje veškeré vaše aktivity.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pobočka je v Polsku vždy součástí mateřské společnosti z Čech a nemá tedy žádnou právní subjektivitu. Její aktivity se dle zákona musejí překrývat s aktivitami právě mateřské společnosti. Má nutnost registrace v obchodním rejstříku a z tohoto pohledu podléhá shodným podmínkám jako například společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. I ona ke své působnosti totiž potřebuje vyřízené živnostenské oprávnění.  

Co je potřeba k založení odštěpného závodu v Polsku  

Pokud zde chcete registrovat odštěpný závod, připravte si jméno, adresu a podpisový vzor osoby, která bude vykonávat činnost zástupce obchodní společnosti. Tato osoba navíc musí ovládat polský jazyk. Celý odštěpný závod podléhá daňovému a účetnímu systému polského trhu. Ještě tedy než na tento trh vstoupíte, ujasněte si, že podmínky zde jsou pro vás byznys opravdu výhodné nebo alespoň přijatelné. Dříve bylo nutné žádat o povolení ještě Ministerstvo hospodářství. Dnes to nutné není, ale u určitých aktivit může být vaše činnost omezena nebo zakázána.  

Daně v Polsku  

Odštěpný závod založený v Polsku musí odvádět daň z příjmů právnických osob, která je ve výši 19 %. Také se může dostat do situace, že bude platit DPH. V Polsku fungují dvě sazby daně z přidané hodnoty. Základní činí 22 % a snížená 7 %. Většina služeb a zboží samozřejmě patří do sazby základní.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!