Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení odštěpného závodu v Rakousku

Rakousko je další z našich sousedních zemí, v níž si můžete založit fungující odštěpný závod. Pokud chcete proniknout na rakouský trh, ale zároveň se nechcete podrobně zaobírat rakouskou legislativou, abyste si zde zřídili fungující obchodní společnost, nabízí se odštěpný závod jako optimální řešení. Za odštěpným závodem vždy stojí česká mateřská společnost. Závod nemá právní subjektu a jako jeho výkonný orgán působí zástupce, který by měl ovládat německý jazyk.  

Založení pobočky nebo kanceláře v Rakousku  

V Rakousku si konkrétně můžete založit odštěpný závod jako kancelář nebo pobočku. Pobočka se zapisuje v místě, kde působí. Proto můžete buď do Rakouska podniknout cestu a vše zde zařídit osobně, nebo si vzít na pomoc nějakého specialistu od nás z ČR, který vám se založením odštěpného závodu poradí a pomůže. Jeho zřízení sice není tak náročné jako v případě zřizování celé obchodní společnosti, i tak ale vyžaduje určité znalosti a povědomí o rakouském trhu.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jméno odštěpného závodu v Rakousku musí být totožné se jménem mateřské společnosti. Stejně jako v dalších státech EU tak i zde má odštěpný závod povinnost vést účetnictví dle pravidel dané země a to tak musí být oddělené od účetnictví mateřské firmy.  

Odštěpný závod a daně  

Odštěpný závod funguje dle daňového a účetního systému v Rakousku. Týkat se ho tedy bude daň z příjmů právnických osob, která aktuálně činí 25 %. Jedná se o poměrně vysoké zdanění, když si jej porovnáme s dalšími sousedními státy. Do konce roku 2004 tato daň činila až 34 %, což mohlo být pro mnoho firem opravdu likvidační.  

Narazit můžete také na povinnost odvádět DPH, která v základní sazbě činí 20 % a ve snížené 10 %. V určitých oblastech Rakouska narazíte také na sníženou základní sazbu, a to na hodnotu 16 %. Povinnost platit tuto daň vám nastane tehdy, když za rok překročíte obrat 30 000 EUR. Rakouský trh je jistě zajímavý, nenabízí však tak velké benefity jako některé daňové ráje. Se založením odštěpného závodu v porovnání s obchodní společností zde ale lze výrazně ušetřit.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!