Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rozdíl mezi živností a podnikáním

Živnost je formulována v živnostenském zákoně jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Oproti tomu podnikání je definováno v Obchodním zákoníku obdobně jako živnost. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatel tedy je:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. lékaři, auditoři apod.)
  • fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu

Předpokladem pro podnikání je, že činnost je vykonávána pravidelně, opakovaně a samostatně. Podnikání je samozřejmě pojem širší, než je živnost, ale významově jsou oba pojmy totožné.

Podnikatel podniká:

  • pod vlastním jménem
  • na vlastní odpovědnost
  • za účelem dosažení zisku

Uvažujete o podnikání? A znáte výhody ready made společností?

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!