Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Základní informace o a.s.

Akciová společnost je typ kapitálové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.

Základní kapitál

Výše minimálního základního kapitálu u akciové společnosti je 2 000 000,- a horní hranice není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie, které se upisují. Majitel akcie je označován jako akcionář a neručí za závazky společnosti, má právo podílet se na zisku v rámci výplaty dividend.

Ručení

Podílníci v tomto případě ručí pouze svým vkladem, za který koupi akcií uskutečnili, a ten se stává majetkem společnosti. Díky prodeji akcií společnost tak získává velký počáteční kapitál, se kterým může lépe a více obchodovat. Pokud se obchodování daří, stoupá i hodnota akcií.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení a.s. a splňovat obecné požadavky – nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele nebo působit klamavě.

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je její představenstvo. Je tvořeno členy, kteří společnost navenek zastupují. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada a musí být zapsání v obchodním rejstříku. Platí pro ně i zákaz konkurence.

Výhodou akciové společnosti je její čistě kapitálová povaha a lepší dojem na veřejnost. Zakládání společnosti je však složitý a časově náročný proces.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!