Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kontrola živnostníků a pokuty

Živnostenské kontroly a pokuty jsou obsaženy v páté části živnostenského zákona, konkrétně v § 60 až § 66. Za nedodržování podmínek podnikání mohou být uloženy pokuty až do výše stovek tisíc korun. A jsou jistě strašáky pro lidi porušující svým podnikáním zákon. Proto je určitě dobré nic při své podnikatelské činnosti nepodcenit, informovat se na příslušných místech nebo si pročíst tuto část živnostenského zákona.

 

Živnostenská kontrola 

Kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Ten následně vydává rozhodnutí, kterým podnikateli ukládá odstranění případných nedostatků. Pokud jsou objeveny věci nebo činnosti, které jsou v rozporu s podnikáním a je potřeba je napravit. Zároveň stanoví lhůty, které je nutné dodržet. Jako OSVČ máte 15 dnů na to, abyste se proti rozhodnutí živnostenského úřadu odvolali.

 

Přestupky a výše pokut 

Mezi nejběžnější přestupky, které živnostenský úřad řeší, patří například: když po úmrtí podnikatele neoznámíte, že budete pokračovat v jeho činnosti, když předložíte nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo pokud provozujete činnost, na kterou nemáte žádné či správné živnostenské oprávnění. Pokuty se v této oblasti pohybují až do 1 milionu Kč. Takto vysoká pokuta může být stanovena v případě, že provozujete činnost, na kterou je zapotřebí koncesní listina a vy nemáte živnostenské oprávnění. 

Pokutovány jsou samozřejmě i mnohé další prohřešky. Ty konkrétně definuje § 62 živnostenského zákona. Pokutováni samozřejmě můžete být i okresní správou sociálního zabezpečení, svou zdravotní pojišťovnou nebo finančním úřadem. Většinou se jedná o pokuty za nedodržení lhůt pro povinné platby. Tyto pokuty jsou sice zpočátku velmi nízké, avšak mnohdy je pokutován již první den prodlení a částky se postupně zvyšují.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!