Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Nahlášení provozovny

Nahlášení provozovny můžete učinit na začátku i v průběhu podnikání. Ideální je nahlásit si provozovnu až tehdy, když si ji budete zřizovat, jinak byste si museli dělat zbytečné starosti s jejím řádným označením a pokud byste ji správně neoznačili, hrozila by vám vysoká pokuta. Provozovna není na rozdíl od sídla firmy nebo místa podnikání povinná. Běžně ji využívají právnické i fyzické osoby, které přichází přímo do kontaktu s klienty či zákazníky.  

 

Nahlášení provozovny živnostenskému úřadu  

Pokud se rozhodnete pro zřízení provozovny, měli byste 3 dny před zahájením činnosti v provozovně oznámit tuto skutečnost svému místně příslušnému živnostenskému úřadu, a to ať už podnikáte jako OSVČ nebo jako firma.  

Nahlásit provozovnu můžete také rovnou v přihlášce k živnosti, pokud plánujete její okamžité využití. V praxi se setkáváme s provozovnou stálou a mobilní. Tou stálou je například kancelář nebo prodejna, za mobilní můžeme označit stánek nebo pojízdnou prodejnu. Na jednom místě by se neměla nacházet déle než tři měsíce.  

 

Stačí vyplnit jednotný registrační formulář  

Nahlášení provozovny se provádí na začátku podnikání prostřednictvím jednotného registračního formuláře, kterým se dále registrujete také k platbám daní nebo k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Musíte zde uvést název firmy nebo své jméno a příjmení, pokud podnikáte jako OSVČ, identifikační číslo, sídlo firmy nebo místo podnikání (které může být samozřejmě shodné jako provozovna).  

Do provozovny je potřeba nahlásit předmět podnikání, jaké se zde bude uskutečňovat. I když máte zaregistrovaných více živností, měli byste živnostenskému úřadu upřesnit obor vaší působnosti. Volné živnosti totiž zahrnují celou řadu činností a všechny tedy najednou provozovat samozřejmě nemůžete.  

Do přihlášky uvádíte také datum, od kterého začínáte ve své provozovně působit. Živnostenský úřad může v průběhu podnikání zkontrolovat, zda má provozovna veškeré náležitosti a případně vás i pokutovat, pokud nebude něco splňovat.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!