Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Obchodní a živnostenský rejstřík

K podnikání nepochybně patří i obchodní a živnostenský rejstřík. Jedná se o informační systémy veřejné správy, do kterých se zapisují osoby podnikající dle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona. V obchodním rejstříku mohou být OSVČ zapsány na vlastní žádost. Většinou jsou ale zapsány pouze v rejstříku živnostenském.

 

Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík provozuje Živnostenský úřad České republiky. Najdete ho na oficiálních stránkách www.rzp.cz. Vyhledávání v živnostenském a v obchodním rejstříku umožňuje také ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů. Ten zprostředkovává veškeré údaje nacházející se v registrech státní správy. Živnostenský rejstřík je upraven v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Účelem živnostenského rejstříku je sdružování informací o OSVČ. Protože je veřejný, má do něj přístup každý. 

V živnostenském zákoně se dočtete, co vše se zapisuje do živnostenského rejstříku (vesměs se jedná o informace, které uvádíte v žádosti o živnostenské oprávnění) - informace o vaší osobě, předmět podnikání, druh živnosti, provozovna, doba platnosti a datum vzniku, případně zániku, živnosti. Dále také rozhodnutí o úpadku či likvidaci. Živnostenské oprávnění ke své činnosti potřebují i osoby zakládající obchodní společnosti, najdete tak v něm informace i o nich. 

Na požádání vám živnostenský úřad zhotoví výpis z živnostenského rejstříku. Pokud ho budete chtít použít například k založení podnikatelského účtu nebo k jiné s podnikáním související činnosti, měl by být aktuální a úředně ověřený.

 

Obchodní rejstřík 

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti, družstva, vybrané zahraniční osoby, fyzické osoby na vlastní žádost nebo s obratem přesahujícím 120 mil. Kč za dvě poslední účtovací období a vybrané osoby, které k zápisu do obchodního rejstříku váže zvláštní předpis.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!