Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Ohlášení živnosti

Každá osoba, která chce začít podnikat dle živnostenského zákona, musí zařídit ohlášení k živnosti. Pokud si samozřejmě nevybere živnost koncesovanou, jejíž zajištění nezávisí pouze na obyčejném ohlášení, ale prochází také schválením ze strany úřadu. Ohlášení živnosti se využívá u živností volných, vázaných a řemeslných. Pokud splníte podmínky k provozování živnosti, bude vám živnostenské oprávnění uděleno.  

 

Ohlášení živnosti na úřadě  

Rozhodnutí začít provozovat živnost máte povinnost ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu. Vaše oprávnění vzniká v den, kdy živnost ohlásíte, pokud už nějakou podnikatelskou činnost provozujete. Jinak se čeká na vystavení živnostenského oprávnění, bez kterého nemůžete začít podnikat.  

Po kroku ohlášení živnosti následuje registrace na okresní správě sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny a také na finančním úřadě. Ačkoliv si mnoho registrací můžete zařídit přímo na živnostenském úřadě tak, že zde vyplníte jednotný registrační formulář. Vstup do podnikání je tak dnes snazší než kdy jindy. Obzvlášť pokud chcete začít podnikat jako OSVČ.  

S ohlášením živnosti se pojí poplatek 1000 Kč. Pokud máte zájem o některou z volných živností, můžete si za jeden poplatek zajistit klidně všechny. Doporučujeme vám tedy vybrat živností více. Pokud byste v budoucnu chtěli nějakou přidat, už by vás to stálo dalších 500 Kč. Seznam živností, ze kterých můžete vybírat naleznete v přílohách živnostenského zákona.  

 

Co ohlášení živnosti obsahuje  

Při registraci živnosti musíte uvést své jméno a příjmení, trvalé bydliště, občanství, rodné číslo, obchodní jméno, předmět a místo podnikání, identifikační číslo, provozovnu, datum zahájení nebo ukončení živnosti. Tyto náležitosti jsou povinné, pokud byly zřízeny.  

Jako přílohy se k ohlášení živnosti využívají výpis z rejstříku trestů, doklad o právním důvodu užívání místa podnikání, pokud se liší od bydliště, doklad o praxi nebo odborné způsobilosti, doklad o zaplacení poplatku nebo se předkládá také bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pokud je vaše firma již zapsaná v obchodním rejstříku, předložíte také výpis z něj.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!