Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

OSVČ a DPH - povinnost registrace, platby a daňové přiznání

Registrace k DPH u OSVČ je často velmi nepříjemnou komplikací v podnikání a pro mnoho živnostníků i obávaným strašákem. Kvůli DPH musíte vést daňovou evidenci nebo účetnictví a pečlivě archivovat všechny své doklady. Podrobná úprava OSVČ a DPH je zanese v zákoně o DPH, konkrétně v § 94. Zaregistrovat se k platbám DPH můžete i dobrovolně. Vyplatí se to však jen v několika málo případech.

 

Povinnost registrace k DPH 

Nejčastějším případem pro nutnost registrace k DPH je překročení ročního obratu 1 milion Kč. Tohoto obratu musí být dosaženo za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Dále se k DPH musíte registrovat například pokud jste členy sdružení a někdo z jeho členů je plátcem DPH, když získáte majetek prodejem podniku nebo když nakupujete zboží v EU (zboží s cenou nad 326 tisíc Kč, auta nebo zboží, na které se vztahuje spotřební daň). Další případy naleznete ve zmíněném § 94. Tato problematika je velmi komplexní a není tak možné ji v našem článku plně postihnout.

 

Průběh registrace, zdaňovací období, přiznání 

Pokud váš obrat překročí 1 milion Kč, máte povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů po konci měsíce, ve kterém jste tohoto obratu dosáhli (15 dní figuruje i v mnoha dalších případech, pokud se nestáváte plátcem okamžitě). V dalších situacích tomu je obdobně. U DPH je stanoveno tak zvané zdaňovací období. Jedná se o kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Čtvrtletí to je u plátců, jejichž obrat je nižší než 10 milionů Kč za rok, u vyššího obratu to je kalendářní měsíc. Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Podrobnou úpravu opět nalezete v zákoně o DPH, a to od § 95. 

Registrace k DPH se vyplatí například v případě, že nakupujete zboží daněné základní sazbou a naopak poskytujete služby se sazbou sníženou. Jinak je to většinou jen zbytečná komplikace ve vašem podnikání.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!