Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

OSVČ a provozovna

Provozovna je označení pro prostor, ve kterém OSVČ provozuje svou podnikatelskou činnost. S provozovnou to ale vůbec není jednoduché. Podnikatel rozhodně nemá povinnost si provozovnu zřídit - mnohdy stačí pouze místo podnikání. Pokud se pro ni však rozhodne, musí tuto skutečnost oznámit na živnostenském úřadě a provozovnu náležitě označit.

 

Provozovna dle živnostenského zákona 

Definice provozovny je obsažena v § 17 živnostenského zákona. Dle něj se jedná o prostor, ve kterém je živnost provozována (odtud také její název). Jedná se například i o automaty nebo podobná zařízení využívající se k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. Zákon dále mluví i o tak zvané mobilní provozovně. V tomto případě jde o přemístitelný prostor, který se na jednom místě nenachází déle než 3 měsíce.

 

Počet provozoven - kolik jich může OSVČ mít 

Počet provozoven, které budete využívat ke své podnikatelské činnosti, není nijak omezen. Musíte k nim však mít vlastnické nebo užívací právo, a to máte povinnost na požádání živnostenského úřadu prokázat. Pokud vaše provozovna funguje například v pronajatém bytě, je potřeba se prokázat souhlasem vlastníka bytu. Pokud si ji chcete teprve zřídit, oznamte tento fakt na živnostenském úřadě minimálně 3 dny před zahájením své činnosti v provozovně. Pokud tak neučiníte, bude vám hrozit pokuta až ve výši 50 000 Kč.

 

Značení a způsobilost provozovny 

Aby provozovna byla způsobilá k provozování činnosti OSVČ, musí být řádně označena. Toto značení se provádí obchodní firmou (případně jménem a příjmením OSVČ), identifikačním číslem, sídlem nebo trvalým pobytem, adresou provozovny a datem zahájení podnikatelské činnosti. Viditelně musí být na provozovně umístěna obchodní firma (jméno a příjmení) a identifikační číslo. Samozřejmostí také je, že provozovna musí splňovat speciální stavební, požární a hygienické předpisy.

 

Nevíte si s provozovnou rady? Využijte našich služeb, kontaktujte nás pro odbornou pomoc.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!