Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

OSVČ bez živnostenského oprávnění - i tak se dá podnikat

Podnikání OSVČ není přímo vázáno získáním živnostenského oprávnění. Existují i činnosti, na které toto oprávnění vůbec nepotřebujete. Tyto činnosti jsou vymezeny v živnostenském zákoně a v zákoně o dani z příjmů. Většinou jsou vázány zápisem v jiném rejstříku nebo účastí v nějaké komoře. Tyto osoby pak podnikají dle jiných speciálních předpisů.

 

Živností tedy dle živnostenského zákona není:

  • provozování činností, které jsou určeny výhradně pro stát nebo pro právnické osoby,
  • využívání výsledků tvůrčí činnosti,
  • restaurování a provádění archeologických výzkumů,
  • činnost lékařů, farmaceutiků, zubařů, veterinárních lékařů,
  • činnost advokátů, tlumočníků, notářů a soudních exekutorů,
  • činnost daňových poradců, burzovních dohodců, zeměměřičských inženýrů, architektů, inspektorů,
  • činnost bank, pojišťoven a další specifické činnosti vymezené v živnostenském zákoně.

 

Podle zvláštních předpisů podnikají i osoby provozující tak zvaná nezávislá povolání. Jedná se o herce, zpěváky nebo spisovatele. U některých činností je potřeba složit speciální státní zkoušku. Tou procházejí například daňoví poradci, tlumočníci, makléři, exekutoři a další.

 

Podnikání v zemědělství 

Speciální oblastí je také podnikání v zemědělství. Pro provozování zemědělské činnosti není potřeba živnostenského oprávnění, ale je nutné se zaregistrovat na příslušném obecním úřadě. Zemědělci se tedy zapisují ne do živnostenského rejstříku, ale do evidence zemědělských podnikatelů. Nemají živnostenské oprávnění, je jim však přiděleno tak zvané osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

 

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!