Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

OSVČ jako cizinec

Živnostenský zákon pamatuje i na podnikatelskou činnost zahraničních osob u nás v Čechách. V § 5 jasně uvádí, že k tomu, abyste mohli podnikat v České republice, nemusíte být rodilým Čechem. Žádn&eacueacute; výrazné překážky pro zahraniční osoby na našem podnikatelském trhu kladeny nejsou. Podnikat zde mohou osoby ze států Evropské unie i z dalších zemí. Rozlišuje se však, zda má či nemá fyzická nebo právnická osoba v Čechách dlouhodobý pobyt.

 

Podmínky podnikání pro zahraniční osobu s dlouhodobým pobytem v ČR 

Pokud máte v ČR dlouhodobý pobyt, obraťte se při žádosti o živnostenské oprávnění na živnostenský úřad. Zde předložte pas nebo jiný doklad potvrzující váš legální pobyt v České republice. Dále je potřeba doložit úředně přeložený výpis z trestního rejstříku, který nebude starší než 90 dní. Budete potřebovat také souhlas k místu podnikání, pokud nepodnikáte ve svých vlastních prostorách. Po složení poplatku za živnostenské oprávnění vám toto oprávnění bude přiděleno. U vybraných živností je potřeba doložit odbornou způsobilost, jak uvádí i živnostenský zákon.

 

Podmínky podnikání pro zahraniční osobu bez dlouhodobého pobytu v ČR 

Pokud nemáte v ČR dlouhodobý pobyt, je potřeba vyplnit žádost o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání na území ČR. K této žádosti se ještě přikládá dokument, který potvrzuje podmínky provozování živnosti, a Výzva na doložení pobytu na území. Oba dokumenty vydává živnostenský úřad. Pobyt je potřeba doložit ve lhůtě 6 měsíců.

 

Finanční úřad a správa sociálního zabezpečení 

Zde jsou podmínky velmi podobné jako u osob české národnosti. I cizinec, který podniká v ČR, je povinen se registrovat na finančním úřadě k platbám daně z příjmů (ve lhůtě 30 dnů) a k platbám na sociální pojištění. Obdobné podmínky jsou stanoveny i v případě žádosti o zápis do obchodního rejstříku. 

Každý cizinec se dále ještě musí obrátit na cizineckou policii, kde se dokládá způsobilost vykonávat živnost, výpis z obchodního rejstříku, potvrzení od finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení a cestovní zdravotní pojištění sjednané u takové pojišťovny, která má akreditaci od ČNB.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!