Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání dle živnostenského zákona a druhy živností

Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tento zákon vymezuje osoby, které podle něj mohou podnikat, dále obsahuje druhy živností a určuje podmínky pro vznik, zánik a změnu živnostenského oprávnění. Zahrnuje rovněž úpravu živnostenského rejstříku a kontrol.

 

Co je a co není živnost 

Jako živnost se označuje soustavná činnost, která je vykonávána samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Osoba, která podniká dle živnostenského zákona, se označuje jako živnostník - OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Ne vždy, pokud budete chtít začít podnikat, budete potřebovat živnostenské oprávnění. Dá se totiž podnikat i dle různých speciálních předpisů. 

Živností tak například není: restaurování památek nebo výtvarných děl, provádění archeologického výzkumu, duševní tvůrčí činnost, činnost lékařů, advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců, tlumočníků, daňových poradců, burzovních dohodců či zeměměřičských inženýrů. Pokud si nejste jisti, zda vámi vykonávaná činnost je živností, můžete se poradit s námi nebo pro více informací navštívit živnostenský úřad. Kompletní výčet činností, pro které nepotřebujete vlastnit živnostenské oprávnění, najdete v § 3 živnostenského zákona.

 

Druhy živností 

Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. Do první skupiny patří živnosti volné, vázané a řemeslné. U volných živností není požadována žádná odborná způsobilost, naopak u živností vázaných a řemeslných musíte pro podnikání splnit určité podmínky. Pokud je však splníte, živnostenské oprávnění vám musí být poskytnuto. Odborná způsobilost se prokazuje například výučním listem, maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem. U některých živností je požadována například i praxe. 

U živností koncesovaných musíte splnit požadované podmínky a ani to není zárukou, že vám bude živnostenské oprávnění poskytnuto. Druhy živností upravují § 19 až § 27 živnostenského zákona.

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!