Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost

Podnikání jako OSVČ můžete provozovat jako hlavní nebo vedlejší činnost. Zásadní rozdíl (dopad na vaši osobu) mezi těmito činnostmi je ve výši placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Pokud neprokážete, že je vaše činnost vedlejší, bude posuzována jako hlavní.

 

Podnikání jako vedlejší činnost - co je potřeba splnit 

Jaké podmínky je tedy potřeba splnit? Nejčastěji je podnikání vnímáno jako vedlejší činnost, pokud zároveň při něm máte i příjem ze závislé činnosti. To znamená, že jste byli v předchozím roce zaměstnaní v klasickém zaměstnaneckém poměru - to se dokládá dle účasti na nemocenském pojištění. Druhou nejčastější příčinnou je studium, které je vždy až do dosažení věku 26 let vnímáno jako činnost hlavní. Dalšími podmínkami pro to, aby vaše podnikání bylo vedlejší činností, jsou například: přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nárok na rodičovský příspěvek nebo na mateřskou dovolenou (v případě placení nemocenského pojištění), výkon vojenské služby nebo péče o blízkou osobu.

 

Rozdíly v zálohách na sociální a zdravotní pojištění 

Když začínáte podnikat jako OSVČ a své podnikání máte jako hlavní činnost, platíte minimální zálohy stanovené na konkrétní rok. Jejich výši vám sdělí živnostenský úřad nebo správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna. Můžete je zjistit také na internetu. Po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se vám mohou zálohy zvýšit  - pokud překonáte určitou hranici příjmů. Platit můžete dobrovolně i vyšší než vyměřené zálohy. 

U vedlejší činnosti je účast na platbách sociálního pojištění dobrovolná, při nízkém zisku nemusíte platit zálohy žádné. Mnohdy je jejich placení však výhodné z hlediska důchodu nebo nároku na mateřskou dovolenou. U zdravotního pojištění nemusíte platit zálohy v prvním roce. Pojištění se začíná hradit až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Například v případě studia a důchodu za vás platí pojištění stát, v případě závislé činnosti zaměstnavatel.

 

 

 

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!