Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Příjmy z podnikání dle zákona o daních z příjmů

Příjmy z podnikání můžete mít nejen jako OSVČ. I v dalších případech jste tak vázáni podávat daňové přiznání z příjmů fyzických osob. Příjmy z podnikání jsou vymezeny v § 6 až § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Orientace v této problematice by měla patřit mezi znalosti OSVČ. Přeci jen, pokud máte i jiné příjmy, dokládáte je na stejném daňovém přiznání.

 

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků 

Tyto příjmy jsou upraveny v § 6 zákona o daních z příjmů. Jedná se vesměs o příjmy plynoucí ze zaměstnaneckého poměru. Pokud jste zaměstnaní a zároveň podnikáte jako OSVČ, jedna z těchto činností je vždy vnímána jako vedlejší. Pokud máte v zaměstnání smlouvu na hlavní pracovní poměr, je činností vedlejší právě podnikání. Daňové přiznání si pak můžete za sebe podávat sami nebo tuto povinnost nechat na svém zaměstnavateli.

 

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

Tyto příjmy upravuje § 7. Dle paragrafů je rozděleno i samotné daňové přiznání. Příjmy plynoucí ze svého podnikání tak budete vždy vpisovat do kolonky k tomuto §. Podnikání zahrnuje kromě živností také příjmy ze zemědělské výroby (k té nepotřebujete živnostenské oprávnění) a příjmy z podnikání dle zvláštních předpisů. Patří sem také podíly na zisku společníků osobních osobních společností.

 

Příjmy z kapitálové majetku 

Jejich úprava je obsažena v § 8. Kapitálovým majetkem se rozumí podíly na zisku obchodních společností, výnosy z držby cenných papírů, úroky nebo výhry. Jako OSVČ tyto příjmy samozřejmě můžete mít a je nezbytné je podáním daňového přiznání přiznat a případně zdanit.

 

Příjmy z pronájmu a ostatní příjmy 

Předmětem daně z příjmů jsou také příjmy plynoucí z pronájmu, jejichž úprava se nachází v § 9. Tyto příjmy získáte tak, že pronajmete svůj byt, dům či jinou nemovitost nebo movitou věc. Ostatní příjmy definuje § 10. Pokud jste během roku měli nějaký jiný příjem než z podnikání, doporučujeme tyto paragrafy zákona určitě nastudovat a přesnou výši svých příjmů pak uvést do daňového přiznání.

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!