Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Řízení o koncesi - proces pro získání koncesní listiny

Ne pro každou činnost, kterou chcete provozovat, získáte snadno živnostenské oprávnění. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. U těch prvních stačí zažádat a obdržíte živnostenské oprávnění. Speciálním typem živnostenského oprávnění je koncesovaná listina. Pokud ji chcete získat, musíte projít tak zvaným řízením o koncesi, na konci kterého vám může (nemusí) být tato listina přidělena.

 

Koncesované živnosti 

Mezi koncesované živnosti patří například: výroba a úprava lihovin, výroba a úprava lihu, výzkum, výroba či prodej výbušnin, zbraní a střeliva, nákup a prodej bezpečnostního materiálu, výroba tepelné energie, silniční a vnitrozemská vodní doprava, provozování cestovní kanceláře nebo provozování krematoria. V zákoně jsou přesně stanoveny podmínky, které musíte při žádosti splnit. Jedná se například o vzdělání, praxi, minimální věk apod. Pokud odbornou způsobilost splníte, můžete zažádat o koncesovanou listinu.

 

Žádost o koncesovanou listinu 

Tuto žádost podáváte na živnostenském úřadě. Předmět podnikání je potřeba uvést tak, jak je stanoven v živnostenském zákoně. Dále je potřeba doložit onu zmíněnou odbornou způsobilost a osobní doklady. Živnostenský úřad může žádost o koncesi projednávat s jiným příslušným orgánem. Své stanovisko však musí zaujmout do 30 dnů od doby, co žádost obdržel. Živnostenský úřad vydává koncesovanou listinu do 5 dnů. Může stanovit přesné podmínky provozování živnosti. 

Za koncesovanou listinu platíte 1000 Kč, a to bez ohledu na to, zda vám živnostenský úřad ve vaší žádosti vyjde vstříc. Pokud budete chtít přidat další živnost, musíte zaplatit poplatek 500 Kč. Můžete o ni zažádat nejen jako OSVČ české národnosti, ale také jako cizinec.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!