Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Sociální pojištění - výše záloh, termíny, přehled

V tomto článku se zaměříme na výši záloh pro sociální pojištění, jejich platby a přehled, dle kterého se výše záloh určuje. Důležité jsou také termíny, ve kterých se pojištění musí platit. Ačkoliv se úprava sociálního pojištění během posledních let příliš nezměnila, neznamená to, že nás v budoucnu nečekají žádné výraznější novinky.

 

Pravidelné zálohy na sociální pojištění 

Pokud máte podnikání jako hlavní činnost, musíte platit zálohy na sociální zabezpečení. Ty jsou splatné následující měsíc od 1. do 20. dne. Rok co rok se minimální zálohy mírně zvyšují, jedná se však o zvýšení pouze v desítkách korun. Nutno podotknout, že minimální zálohy dnes platí většina podnikatelů. 

Pro rok 2013 je u hlavní činnosti stanoven tak zvaný všeobecný základ ve výši 25 093 Kč a přepočítávací koeficient 1,0315. Průměrná měsíční mzda tak činí 25 884 Kč. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ činí 25 % průměrné mzdy, jedná se o částku 1890 Kč. Tu budete platit každý měsíc od zahájení podnikatelské činnosti až do podání přehledu, tedy do dubna. Poté jsou stanoveny zálohy nové, případně předepsán nedoplatek na sociálním pojištění. Úhrada nedoplatku by měla proběhnout do 8 dnů od doručení přehledu okresní správě sociálního zabezpečení. Jinak vám hrozí pokuty, stejně jako když nebudete včas platit své zálohy. Vyúčtování záloh posílá okresní správa sociálního zabezpečení vždy ke konci roku. 

U vedlejší činnosti jsou minimální zálohy stanoveny na 10 % průměrné mzdy. Minimální záloha činí 735 Kč. Její placení je však dobrovolné, mnohdy ale výhodné z hlediska důchodového pojištění. 

U sociálního pojištění je stanoven také maximální strop, a to na částku 1 242 432 Kč, tedy na 48násobek průměrné mzdy. Pokud dosáhnete této částky nebo ji vaše příjmy převýší, budete platit stejně vysoké (maximální) pojištění.

 

Nemocenské pojištění OSVČ 

Dobrovolně se můžete také přihlásit k placení nemocenského pojištění. Minimální výše záloh je stanovena na 115 Kč, minimální vyměřovací základ činí 5000 Kč. Nemocenské je možné platit pouze při hlavní činnosti, platí se spolu s platbami na důchodové pojištění. Je tedy nutné jej uhradit mezi 1. a 20. dnem každý následující měsíc až do podání přehledu.

 

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!