Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Úvod do daňové evidence pro OSVČ

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, je forma účtování, kterou mohou využívat všechny fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl částku 25 milionů Kč. Zároveň nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Druhou formou účtování je účetnictví podvojné (dnes už běžně označované pouze slovem účetnictví).

 

Proč využívat daňovou evidenci 

Daňová evidence se využívá pro zjištění základu daně z příjmů. Vedení účetnictví je však mnohdy nad síly podnikatelů - můžete k němu tak využít například našich služeb nebo se pokusit získat potřebné znalosti. Je však jasné, že daňová evidence je mnohem jednodušší než podvojné účetnictví a pro potřeby mnoha podnikatelů více než dostačující. Daňovou evidenci můžete plně přizpůsobit svým představám a zkombinovat ji například i s výdajovými paušály. Rozhodně není nijak limitující.

 

Složení daňové evidence 

Evidenci tvoří dvě základní části, a to evidence příjmů a výdajů a evidence majetku a závazků. Veškeré doklady je potřeba archivovat a promítnout do daňové evidence. Do evidence příjmů a výdajů patří například příjmy obdržené hotově a bankovním převodem, odpisy, stravné, výdaje na auto a další daňově uznatelné náklady. V případě majetku se jedná o přehled pohledávek, závazků a inventuru.

 

Jak vést daňovou evidenci 

Daňová evidence se vede za hospodářský rok, který je nejčastěji shodný s rokem kalendářním, tj. od 1.1. do 31.12. Je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňovou evidenci mohou vést neplátci i plátci DPH. Jak již bylo napsáno, po přesáhnutí obratu 25 milionů Kč musíte začít vést podvojné účetnictví. Tak samozřejmě můžete účtovat i na základě svého rozhodnutí. Vrátit se zpět k daňové evidenci však není tak jednoduché. Je to možné až po pěti po sobě jdoucích letech, ve kterých výše obratu nedosáhla zmíněných 25 milionů Kč.

 

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!