Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výdajové paušály

Výdajové paušály jsou zajímavou alternativou k daňové evidenci a k účetnictví. Pokud se vám nechce evidovat své skutečné výdaje, můžete ve svém daňovém přiznání místo nich uplatnit výdaje stanovené paušálem. Tyto paušály jsou navíc mnohdy o něco výhodnější než skutečné výdaje. Ačkoliv jsou pro rok 2013 zaznamenány změny, které jejich výhodnost trochu limitují.

 

Pro koho jsou výdajové paušály vhodné 

Výdajové paušály fungují již od roku 2005. Mají být zjednodušením pro všechny OSVČ, zároveň však mají kopírovat skutečné výdaje. Jejich velkou výhodou je to, že si nemusíte schovávat všechny doklady o svých výdajích. Výdajové paušály jsou založené na myšlence, že výdaje představují určité procento z příjmů. Můžete samozřejmě vést i daňovou evidenci a na konci roku pouze zvolit tu možnost, která pro vás bude výhodnější. Pokud však vaše výdaje tvoří více než 80 % příjmů, výdajové paušály pro vás určitě výhodné nebudou. Vyplatí se uplatnit výdaje ve skutečné výši.

 

Výše výdajových paušálů 

Výše výdajových paušálů se může každým rokem měnit. Pro rok 2012 jsou paušály stanoveny v této výši:

 

  • řemeslné živnosti 80 %;
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 %;
  • svobodná povolání, příjmy plynoucí z autorských práv a z podnikání dle zvláštních předpisů 40 %;
  • příjmy z pronájmu 30 %;
  • ostatní živnosti 60 %.

 

Výše výdajových paušálů je pro roky 2011 a 2012 shodná. Chystají se ale změny, které vejdou v platnost již příští rok. Tyto změny se možná dotknou nejen samotné výše paušálů, ale také možnosti uplatnění daňových slev a zvýhodnění. Například již by nemělo být možné využít slevu na dítě a na manželku (manžela). 

Nutno říci, že výdajové paušály nahrazují veškeré vaše výdaje. Nemůžete si tedy uplatnit ani výdaje jako mzdy, odpisy apod. Pokud jste plátci DPH, tak i vy můžete využít výdajové paušály, máte však také zároveň povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci právě pro účely daně z přidané hodnoty. Jestliže chcete letos výdajové paušály využít poprvé (v předchozím roce jste uplatňovali výdaje ve skutečné výši), je potřeba podat dodatečné daňové přiznání a upravit svůj základ daně dle stavu k 31.12. minul&eaceacute;ho roku. Tyto úpravy zahrnují stav pohledávek, závazků a zásob. Problematika je podrobně upravena zákonem o daních z příjmů.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!