Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zdravotní pojištění - výše záloh, termíny, přehled

Zdravotní pojištění je u nás v ČR založeno na systému solidarity. Je jedno, u jaké jste zdravotní pojišťovny, vždy platíte stejnou výši záloh. Protože se zdravotní pojištění hradí zdravotní pojišťovně, ne okresní sociální správě, jsou stanoveny jiné termíny a samozřejmě i jiné částky pro jeho platbu.

 

Pravidelné zálohy na zdravotní pojištění 

Výpočet zdravotního pojištění však stejně jako sociálního vychází z tak zvaného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu, kterým je stanovena průměrná mzda. Ta pro rok 2013 činí 25 884 Kč. 

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro rok 2013 činí 1748 Kč. Zálohy jsou splatné do 8. dne každého následujícího měsíce. To znamená, že do té doby musí být připsány na bankovní účet vaší zdravotní pojišťovny. Minimální zálohy platíte na začátku podnikání, kdy jako OSVČ nemáte z čeho výši pojistného vypočítat. Platí se však (stejně jako zálohy na sociální pojištění) i v případě, že máte příjmy nulové. Zálohy na zdravotní pojištění se zvyšují vždy od ledna. Pokud tedy platíte minimální zálohy, první vyšší zálohu odvedete již v únoru (na rozdíl od sociálního pojištění - tam se vyšší záloha odvádí až po podání přehledu). Nedoplatky a přeplatky se řeší až po podání přehledu. Termín na úhradu nedoplatku je stejný jako u plateb na sociální pojištění, tedy do 8 dnů od podání přehledu příjmů a výdajů. 

U vedlejší činnosti se zálohy na zdravotní pojištění nemusí ve většině případů platit v prvním roce podnikání. Jejich výše je stanovena až po podání přehledu. Zálohy na zdravotní pojištění tak nemusejí v prvním roce platit nezaopatřené děti, důchodci, ženy na mateřské, uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o dítě do 7 let, případně o 2 děti do 15 let.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!