Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění neboli také oprávnění k provozování živnosti je dokument, kterým se prokazuje podnikatel, který má právo vykonávat svou činnost dle podmínek živnostenského zákona. Živnostenské oprávnění nahradilo dříve využívaný živnostenský list. Ten se používal až do roku 2007. Oprávnění nemá písemnou podobu a to, že můžete podnikat, se nyní prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku.  

Jak požádat o živnostenské oprávnění  

Pokud chcete provozovat nějakou činnost podle živnostenského zákona, obraťte se na místně příslušný živnostenský úřad a zde požádejte o živnostenské oprávnění. Vybírat můžete z živností volných, vázaných a řemeslných - jedná se o živnosti ohlašovací, u kterých nemusíte čekat na žádné schválení.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Druhou možností jsou živnosti koncesované. Koncese vám ale musí být udělena. Živnostenské oprávnění vzniká fyzickým i právnickým osobám. Fyzické osoby se zapisují do živnostenského rejstříku a právnické do obchodního rejstříku. Můžete se ale i jako fyzická osoba (OSVČ) nechat zapsat do rejstříku obchodního.  

Při návštěvě živnostenského úřadu vyplníte jednotný registrační formulář, kterým se kromě živnosti registrujete také k platbám záloh na zdravotní a sociální pojištění. Tento chytrý formulář vám ušetří cestu na okresní správu sociálního zabezpečení a do zdravotní pojišťovny.  

Dále zaplatíte poplatek 1000 Kč a jakmile budete zapsáni do živnostenského rejstříku, tak můžete začít podnikat. Právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku, musí do 90 dní od vyřízení živnostenského oprávnění, podat žádost o zápis. Pokud tuto lhůtu nedodrží, musí o živnostenské oprávnění žádat znovu.  

Podnikání s a bez živnostenského oprávnění  

Podnikat lze samozřejmě i bez živnostenského oprávnění. Takové osoby většinou podnikají podle různých zvláštních předpisů a sdružují se ve speciálních komorách. Většina podnikatelů ale má oprávnění k živnosti. Poznáte je dle přiděleného identifikačního čísla.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!