Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Živnostenský list

Živnostenský list byl vydáván dříve jako povolení k provozování živnosti. Dnes se klasické živnostenské listy již nevystavují. Nahradil je pouze výpis z živnostenského rejstříku. Pokud s ním chcete zařídit něco důležitého, budete ho pravděpodobně potřebovat úředně potvrzený, nestačí si ho jen doma vytisknout. Jelikož má do rejstříku přístup úplně každý, může si i každý prověřit vaši činnost, kterou provozujete.

 

Podoba živnostenského listu

Živnostenský list je označení pro dokument, který opravňuje živnostníka (osobu samostatně výdělečně činnou - OSVČ) k provozování živnosti. Bez něj není možné živnost provádět. Vystavuje se též právnickým osobám, ještě před registrací do obchodního rejstříku.   Živnostenský list od roku 2008 nahradilo živnostenské oprávnění. Jedná se však o ten a samý dokument, který se používá k totožnému účelu. Vydává jej příslušný živnostenský úřad a podrobnosti o živnostenském listu upravuje živnostenský zákon a další předpisy, které s touto činností souvisejí.   Pokud mluvíme o jiné živnosti než ohlašovací - o živnosti koncesované - tak zde se využívá tzv. koncesní listina neboli koncese. Podnikání na živnostenský list je z mnoha důvodů velmi výhodné. I tak se ale spousta podnikatelů přiklání k založení společnosti s ručením omezeným nebo k působení v jiné právnické osobě.   Živnost totiž sebou přináší i určité nevýhody (například že za své závazky ručíte celým svým majetkem nebo že podnikáte vždy sami). Pokud chcete nějakou činnost provozovat ve více lidech, je nutné založení společnosti.  

 

Výpis z živnostenského rejstříku - živnostenské oprávnění  

Výpis z živnostenského rejstříku je dostupný online na internetu, odkud si ho sami můžete vytisknout. Jestliže ho ale chcete využít na nějaké jednání před úřady či v bance, je nutné, aby oprávnění bylo úředně ověřené. Poté stačí zajít například na CzechPoint a zde si jej nechat vytisknout a potvrdit.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!