Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je označení pro informační systém, který provozuje veřejná správa, konkrétně Živnostenský úřad České republiky. Jedná se o systém, do něhož se zapisují všechny osoby, které chtějí podnikat. Týká se tedy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) i právnických osob, které si vyřizují oprávnění pro svou obchodní společnost. Zápis do živnostenského rejstříku se dělá hned na začátku podnikatelské činnosti.

 

Co se zapisuje do živnostenského rejstříku  

Fyzické osoby při zápisu do živnostenského rejstříku uvádějí své jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, identifikační číslo a obchodní firmu. Právnické osoby musí zadat název a sídlo společnosti, dále své identifikační číslo a informace o svých jednatelích (konkrétně se jedná o jméno, příjmení, občanství a bydliště).   Dále je nutné uvést předmět svého podnikání, druh živnosti, kterou budete provozovat a další informace o živnostenském podnikání. Pokud se vám v podnikatelské činnosti nebude dařit, uveďte také rozhodnutí o úpadku firmy nebo vstup do likvidace.  

 

Výpis ze živnostenského rejstříku  

Ze živnostenského rejstříku je možné si nechat vyhotovit výpis. O tento výpis může požádat samotný podnikatelský subjekt, stejně jako jakákoliv jiná osoba, která o něm hledá informace. Jelikož je ale živnostenský rejstřík dostupný také na internetu, jen málokdo, kdo výpis nutně nepotřebuje, o něj požádá.   Aby vám mohl být výpis vyhotoven, musíte znát alespoň identifikační číslo organizace (fyzické nebo právnické osoby). Dále je nutné za výpis zaplatit. Vyhotoví vám ho například CzechPoint, a to za cenu maximálně 100 Kč za první stranu. Každá další stránka je zpoplatněna částkou 50 Kč.   Živnostenský rejstřík nachází úpravu v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáním. Tento zákon upravuje vše, co s živnostmi souvisí a každý podnikatel by si jej proto měl alespoň jednou přečíst, aby získal minimální přehled o tom, co je potřeba při podnikání vše vyřídit.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!