Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Centrální registr úvěrů

Zjistit, jestli splácíte své závazky, tak jak máte, je v dnešní době poměrně jednoduché a rychlé.  Banky a jiné finanční instituce mají k dispozici hned několik registrů. K evidenci podnikatelů a jejich závazků vede Česká národní banka od roku 2002 Centrální registr úvěrů.

Důvodem, proč se Centrální národní banka ke vzniku Centrálního registru úvěru rozhodla, bylo předpokládáné snížení rizikových pohledávek v bankovním sektoru České republiky.  

Na rozdíl od jiných databází úvěrů a dlužníků Česká národní banka v Centrálním registru úvěrů eviduje pouze údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích.

V Centrálním registru úvěrů byste tak marně hledali informace o hypotečních úvěrech fyzických osob, ručitelské závazky klientů nebo údaje o depozitních účtech například  termínovaných vkladech, spořících účtech a podobně.

Jsou zde evidovány veškeré úvěry podnikatelů a to bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou včas a řádně spláceny. Najdete zde údaje o všech čerpaných úvěrech, včetně kontokorentů, nečerpané úvěrové rámce, poskytnuté záruky a ručení, ale také debety na běžných účtech nad stanovený limit a úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových pohledávek.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Databáze Centrálního registru úvěrů obsahuje identifikační údaje o klientech, údaje o pohledávce, datum jejiho vzniku, dělku splatnosti a její výši, a další nezbytné údaje, které se vážou ke konkrétní pohledávce.

 K Centrálnímu registru úvěrů mají přístup všechny banky, které na území České republiky působí. Jejich povinností je každý měsíc údaje v Centrálním registru úvěrů aktualizovat. Informace o úvěru zůstávají zapsány v dabatázi ještě dalších deset let po jeho splacení.

Všichni účastníci Centrálního registru úvěrů mají přístup k celkovému úvěrovému zatížení klienta. Za předpokladu, že dodrží zákonem stanovená pravidla, mohou účastníci registru úvěrů pokládat denní online dotazy na nové nebo stávající klienty. Celkový přehled o klientech je účastníkům Centrálního registru dlužníků poskytován pravidelně formou měsíčního výstupu.

Zákon o bankách umožňuje klientům, o kterých Centrální registr úvěrů vede údaje, požádat o pořízení výpisu z tohoto registru. Požádat o výpis můžete odesláním vyplněného předepsaného formuláře, který najdete na webových stránkách České národní banky. Ti, kteří využívají datovou schránku, mohou formulář poslat elektronickou formou. Za výpis musíte zaplatit 400 korun a to ještě před tím, než vám banka výpis doručí.

Česká národní banka vám musí nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti výpis poslat. Obvykle však dostanete výpis z Centrálního registru úvěrů během několika dnů.

Výpis nedostanete, pokud vaše žádost neobsahuje veškeré předepsané náležitosti nebo jste předem neuhradili stanovený poplatek.

Pokud máte pocit, že údaje uvedené v Centrálním registru úvěrů jsou nesprávené, máte právo na reklamaci. Tu musíte uplatnit u té banky, která chybné údaje o vaší firmě do registru uvedla a která je odpovědná za věcnou správnost poskytnutých informací. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!