Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co je pracovní kapitál?

Pracovní kapitál, anglicky working capital je kapitál vázaný v oběžném majetku, protože v podniku neustále „pracuje“ (cirkuluje).

Základní problémem řízení pracovního kapitálu je stanovení optimální hladiny investic do oběžného majetku a hledání možností, jak jej vhodně financovat. Výsledné řešení je vždycky kompromisem mezi dosažením rentabilitou a rizikem (co nejvyšší rentabilita za současného co nejnižšího rizika).

 

Existují tedy 2 základní hlediska rozhodování:

  • rentabilita

  • riziko

Velikost pracovního kapitálu závisí na vnitřních faktorech firmy a vnějších podmínkách – např. objem prodejů, výrobní program, technologie výroby, časové a organizační uspořádání výroby, zásobovací a prodejní politika firmy, přístup firmy k rizikům, výrobní náklady, sezónnost výroby a odbytu apod.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Vyšší objemy pracovního kapitálu v podniku znamenají pro společnost jednodušší „život“, ale vznikají zbytečně vysoké náklady na držení kapitálu.

 

Nízké objemy pracovního kapitálu naopak znamenají úsporu nákladů na kapitál, ale může vést v podniku ke ztrátám (např. nízké objemy materiálu brzdí výrobu, nízké zásoby výrobků na skladě snižují flexibilitu prodejů). Zcela přirozeně tedy firmy hledají (nebo by měly hledat) odpověď na otázku, jakou úroveň zásob, pohledávek a finančního majetku by měly z hlediska zisku a rizika mít.

 

Proto dochází k řízení pracovního kapitálu a všech jeho složek, které jsou:

  • peníze a peněžní ekvivalenty

  • zásoby

  • pohledávky

Důležitými ukazateli je obrat a doba obratu (zásob, pohledávek), které se řeší v rámci finanční analýzy.

Cyklus pracovního kapitálu

Řízením pracovního kapitálu se rozumí řízení objemu a struktury investic do oběžného majetku a řízení financování oběžného majetku jako takového.

 

Čistý pracovní kapitál - net working capital (ČPK)

čistý pracovní kapitál = pracovní kapitál – krátkodobý cizí kapitál

velikost ČPK se neustále mění 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!