Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Dluhopisy jako investice

InvesticeMáte navíc nějaké finanční prostředky, které nebudete v dohledné době potřebovat?

Tak byste se mohli rozhodnout pro investici do dluhopisů.  Jediné co budete, tedy kromě volných finančních prostředků potřebovat, je trpělivost. Výměnou za vaší trpělivost vám bude jistota poměrně spolehlivého a pravidelného výnosu.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pokud jste doposud netušili, co je dluhopis, tak je na čase se dozvědět něco více.

Dluhopis jak vyplývá z názvu, mívá dlouhodobý charakter. Konkrétně se jedná o dlužný cenný papír vyjadřující vztah emitenta dluhopisu a jejího vlastníka, přičemž splatnost dlužné částky včetně výše úroků je pevně stanovena.

Pro dluhopisy je charakteristická vysoká nominální hodnota.

Vydání dluhopisů musí schválit ČNB a emitentem dluhopisů může být stát, veřejný sektor, banka či firma.

Emitent dluhopisů

Pokud je emitentem dluhopisů stát jedná se o tzv. státní dluhopisy. Stát většinou financuje vydanými dluhopisy dluh státního rozpočtu. Investice do státních dluhopisů je považována za nejméně rizikovou.

Pokud je emitentem dluhopisů veřejný sektor, jedná se o tzv. municipální dluhopisy. U tohoto typu dluhopisů je třeba předchozí schválení ministerstvem financí.

Pokud je vydavatelem dluhopisů banka má oproti ostatním emitentům jednu velkou výhodu. Může si prodej cenných papírů zprostředkovat sama.

Pokud je emitentem dluhopisů některá z firem jedná se o tzv. korporátní dluhopisy. Firmy jsou obecně poměrně častým emitentem dluhopisů. Peníze získané prodejem dluhopisů investují do provozu a rozvoje firmy. Tyto typy dluhopisů jsou nejvíce ohroženi rizikovostí. Výnosnost z dluhopisů je závislá na kvalitě firmy.

Doba splatnosti dluhopisů

Doba splatnosti dluhopisů má přímý vliv na výnos. Čím delší je doba splatnosti, tím větší je kurz dluhopisu.

Doby splatnosti dluhopisů rozeznáváme:

  • krátkodobé, s dobou splatnosti kratší než 1 rok.
  • střednědobé, s dobou splatnosti delší než 1 rok, ale kratší než 10 let.
  • dlouhodobé, s dobou splatnosti překračující délku 10 let.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!